Breaking News

Recent Posts

La Trobe University – Excellence Scholarships

Đại học La Trobe cung cấp nhiều suất học bổng giá trị cho sinh viên quốc tế. CÁC SUẤT HỌC BỔNG:  COLLEGE POSTGRADUATE EXCELLENCE SCHOLARSHIP – 20% học phí cho cả khóa học REGIONAL CAMPUS SCHOLARSHIP – AUD$5,000 ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP – AUD$10,000-$20,000 ELICOS SCHOLARSHIP – Toàn bộ học phí cho 5 đến 10 tuần học …

Read More »

Đi du học thời điểm nào thì hợp lý?

du-hoc-tieng-anh-tai-phil(1)

Đi du học thời điểm nào thì hợp lý? Có nên đi du học sớm từ bậc phổ thông? Thời gian gần đây có khá nhiều phụ huynh, học sinh liên hệ với chị Hương hỏi rằng có nên đi du học từ bậc phổ thông trung học (học cấp …

Read More »