free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

10 TRƯỜNG CÔNG LẬP MỸ CÓ MỨC HỌC PHÍ NGOẠI BANG THẤP NHẤT

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

10 TRƯỜNG CÔNG LẬP MỸ CÓ MỨC HỌC PHÍ NGOẠI BANG THẤP NHẤT LỰA CHỌN NÀO CHO CÁC SINH VIÊN, CÁC PHỤ HUYNH NẾU KHÔNG XIN ĐƯỢC HỌC BỔNG MÀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA GIA ĐÌNH. CÓ NHIỀU TRƯỜNG DÀNH NHỮNG CƠ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI BANG VỚI MỨC HỌC PHÍ TƯƠNG ĐỐI RẺ ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI NHIỀU SINH VIÊN VIỆT NAM....
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

10 TRƯỜNG CÔNG LẬP MỸ CÓ MỨC HỌC PHÍ NGOẠI BANG THẤP NHẤT

LỰA CHỌN NÀO CHO CÁC SINH VIÊN, CÁC PHỤ HUYNH NẾU KHÔNG XIN ĐƯỢC HỌC BỔNG MÀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH VƯỢT QUÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA GIA ĐÌNH. CÓ NHIỀU TRƯỜNG DÀNH NHỮNG CƠ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI BANG VỚI MỨC HỌC PHÍ TƯƠNG ĐỐI RẺ ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP VỚI NHIỀU SINH VIÊN VIỆT NAM. THEO BÁO CÁO DỮ LIỆU CỦA US.NEWS THÌ MỨC HỌC PHÍ TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI BANG NĂM 2014-2015 TRONG BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP LÀ $20,105. NHIỀU HỌC SINH CHỌN HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BANG CỦA MÌNH LÀ BỞI MỨC HỌC PHÍ 4 NĂM HỌC THẤP NHẤT CỦA NÓ. NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG NHƯ VẬY. HỌC PHÍ TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THUỘC VÙNG RẤT THẤP, THẬM CHÍ LÀ ĐỐI VỚI CẢ SINH VIÊN NGOẠI BANG, CHÍNH ĐIỀU ĐÓ ĐÃ KHIẾN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRỰC THUỘC BANG CŨNG PHẢI CẠNH TRANH.

WEST-TEXAS-A-M

DỰA THEO SỐ LIỆU KHẢO SÁT CỦA U.S. NEWS VỀ BẢNG XẾP HẠNG 413 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THÌ MỨC HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN BẢN ĐỊA TRUNG BÌNH TRONG NĂM HỌC 2014-2015 LÀ $8.812. MỨC HỌC PHÍ TRUNG BÌNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI BANG TRONG 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ MỨC HỌC PHÍ THẤP NHẤT LÀ $8,491. DELTA STATE UNIVERSITY NẰM Ở MISSISSIPPI LÀ TRƯỜNG ĐƯỢC XẾP HẠNG THỨ 92 TRONG SỐ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÍA NAM VÀ CÓ MỨC HỌC PHÍ THẤP NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN NGOẠI BANG VÀ NỘI BANG LÀ NHƯ NHAU, $6,187 TRONG NĂM HỌC 2014-2015. PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY VÀ UNIVERSITY OF PITTSBURGH CÓ MỨC HỌC PHÍ CAO HÀNG ĐẦU LÀ $17,000/ NĂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN NỘI BANG.

SDSU_WENONA_HALL

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP ÍT ĐẮT ĐỎ NHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGOẠI BANG, DỰA TRÊN MỨC HỌC PHÍ VÀ CÁC PHÍ BẮT BUỘC. MỨC PHÍ NÀY CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ ĂN Ở, SÁCH VỞ, ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC.

TÊN TRƯỜNG (BANG) HỌC PHÍ (2014-2015) XẾP HẠNG VÀ PHÂN LOẠI CỦA U.S. NEWS
DELTA STATE UNIVERSITY (MASSACHUSETTS) $6,187 92 (TRƯỜNG VÙNG PHÍA NAM)
MINOT STATE UNIVERSITY (NORTH DAKOTA) $6,224 106 (TRƯỜNG VÙNG PHÍA TRUNG TÂY)
BEMIDJI STATE UNIVERSITY (MINNESOTA) $8,134 99 (TRƯỜNG VÙNG PHÍA TRUNG TÂY)
OKLAHOMA PANHANDLE STATE UNIVERSITY $8,293 TRƯỜNG VÙNG PHÍA TÂY
WEST TEXAS A&M UNIVERSITY $8,312 80 (TRƯỜNG VÙNG PHÍA TÂY)
MAYVILLE STATE UNIVERSITY (NORTH DAKOTA) $8,894  TRƯỜNG VÙNG PHÍA TRUNG TÂY
NORTHERN STATE UNIVERSITY (SOUTH DAKOTA) $9,563 47  (TRƯỜNG VÙNG PHÍA TRUNG TÂY)
MIDWESTERN STATE UNIVERSITY (TEXAS) $9,703  TRƯỜNG VÙNG PHÍA TÂY
SOUTH DAKOTA STATE UNIVERSITY $9,795 181 (TRƯỜNG QUỐC GIA)
WAYNE STATE COLLEGE (NEBRASKA) $9,804 84 (TRƯỜNG VÙNG PHÍA TRUNG TÂY)

THEO SUSANNAH SNIDER, U.S NEWS REPORT

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

WWW.KENHDUHOC.VN/DANG-KY-HO-SO-TU-VAN-DU-HOC-KENH-DU-HOC

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

Đang cập nhật

Chuyên mục khác