100% SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM

TRONG ĐÓ, 33% SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP KHÁ VÀ GIỎI, TĂNG 6% SO VỚI NĂM 2012. ĐẶC BIỆT, 100% SINH VIÊN NGÀNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TỐT NGHIỆP ĐỢT NÀY ĐƯỢC CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN (CĐ) TUYỂN DỤNG. BÊN CẠNH ĐÓ, TRƯỜNG CÒN MỞ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN CHO CÁN BỘ CĐ CHUYÊN TRÁCH VÀ BÁN CHUYÊN TRÁCH 17 TỈNH, THÀNH PHÍA NAM.


ÔNG ĐẶNG NGỌC TÙNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM - TRAO BẰNG KHEN CHO SINH VIÊN GIỎI

DỊP NÀY, TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG ĐÃ TUYÊN DƯƠNG 410 SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT NĂM HỌC 2013-2014, TRAO 29 SUẤT HỌC BỔNG (TRỊ GIÁ 2,5 ĐẾN 5 TIỆU ĐỒNG/SUẤT) CHO SINH VIÊN VƯỢT KHÓ, HỌC TỐT. TRƯỜNG CŨNG VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM.