175 HỌC BỔNG DU HỌC TẠI NGA

CÒN CHỜ GÌ NỮA NHỈ, CÁC TÂN CỬ NHÂN?
CĂN CỨ CHỈ TIÊU HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA CẤP CHO VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG NGA, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2013 NHƯ SAU: TỔNG SỐ CÓ 175 HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ, THỰC TẬP CHUYÊN KHOA Y CẤP I, THỰC TẬP CHUYÊN KHOA Y CẤP II, THỰC TẬP SINH CAO CẤP. THỜI GIAN HỌC: CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ: 02 NĂM HỌC VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ: 03-04 NĂM. TRƯỜNG HỢP ỨNG VIÊN CHƯA BIẾT TIẾNG NGA ĐƯỢC HỌC THÊM 01 NĂM DỰ BỊ TIẾNG NGA TRƯỚC KHI VÀO HỌC CHUYÊN NGÀNH; CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHUYÊN KHOA Y CẤP I: 01 NĂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHUYÊN KHOA Y CẤP II: 02 NĂM (CHỈ DÀNH CHO ỨNG VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC/SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG NGA); CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH CAO CẤP: 02-03 NĂM.   NƯỚC NGA XINH ĐẸP VÀ MẾN KHÁCH ĐANG CHỜ BẠN KHÁM PHÁ DỰ KIẾN ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ LÊN ĐƯỜNG ĐI HỌC TRONG THÁNG 9 HOẶC THÁNG 10/2013. ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM HỌC PHÍ VÀ BỐ TRÍ CHỖ Ở TRONG KÝ TÚC XÁ VỚI CHI PHÍ ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH; CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CẤP VÉ MÁY BAY MỘT LƯỢT ĐI VÀ VỀ, PHÍ ĐI ĐƯỜNG, LỆ PHÍ LÀM HỘ CHIẾU, VISA, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CẤP BÙ SINH HOẠT PHÍ HÀNG THÁNG THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH. ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ DU HỌC, MỜI BẠN GHÉ QUA VỀ KÊNH DU HỌC
 

WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN - 0918.69.85.96

- HUONG DO -