242 CÔNG NHÂN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TỪ QUỸ HỖ TRỢ CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ

TRUNG BÌNH MỖI SUẤT HỌC BỔNG VÀ 1 LẦN VAY VỐN TRỊ GIÁ KHOẢNG 5 TRIỆU ĐỒNG. QUA ĐÓ ĐÃ CÓ NHIỀU CÔNG NHÂN ĐANG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ CƠ HỘI ĐỂ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ HỌC TẬP CỦA MÌNH.

NHẰM CUNG CẤP THÊM NHỮNG THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ CÔNG NHÂN CŨNG NHƯ GIÚP CÔNG NHÂN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC KCX-KCN THÀNH PHỐ BIẾT RÕ HƠN ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC XIN CẤP HỌC BỔNG VÀ VAY VỐN ĐI HỌC, PHÓNG VIÊN ĐÀI TNND TPHCM ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI NHANH VỚI BÀ PHẠM THỊ TRANG, GIÁM ĐỐC QUỸ HỖ TRỢ CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ:


 ẢNH MINH HỌA.