30 SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG LƯƠNG VĂN CAN

ẢNH VGP/THU TRANG

CUỘC THI "GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN" THU HÚT 3.733 THÍ SINH LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CẢ NƯỚC THAM DỰ. CÁC THÍ SINH THAM DỰ TRẢI QUA 3 VÒNG THI VỚI CÁC NỘI DUNG: TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÀM GIÀU CỦA DOANH NHÂN LƯƠNG VĂN CAN, KHẢ NĂNG TIẾNG ANH; THAM LUẬN VỀ ĐẠO LÀM GIÀU CỦA LƯƠNG VĂN CAN VÀ TÓM TẮT Ý TƯỞNG KINH DOANH, TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỆ ĐỀ ÁN TRƯỚC HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO.

BAN GIÁM KHẢO LÀ CÁC CHUYÊN GIA, DOANH NHÂN ĐÃ CHỌN RA 30 THÍ SINH SUẤT SẮC, CÓ Ý TƯỞNG KINH DOANH SÁNG TẠO QUA PHẦN DỰ THI ĐỂ TRAO GIẢI.

GIẢI ĐẶC BIỆT, TRỊ GIÁ 50 TRIỆU ĐỒNG THUỘC VỀ THÍ SINH NGUYỄN THỊ THANH VI - ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM; THÍ SINH TRẦN QUẢN TRỌNG - ĐH MỞ TP HCM ĐẠT GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ 30 TRIỆU ĐỒNG; THÍ SINH TRẦN CÔNG THƯ - ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM ĐẠT GIẢI NHÌ, TRỊ GIÁ 25 TRIỆU ĐỒNG; THÍ SINH NGUYỄN LÊ MINH TRIẾT - ĐH NGOẠI THƯƠNG TP.HCM ĐẠT GIẢI BA, TRỊ GIÁ 20 TRIỆU ĐỒNG VÀ CÁC THÍ SINH CÒN LẠI NHẬN GIẢI THƯỞNG TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG/THÍ SINH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO TRONG CẢ 3 MÙA THI, GS.TS VÕ TÒNG XUÂN CHO BIẾT SAU MỖI NĂM, CHẤT LƯỢNG CÁC BÀI THI LUÔN ĐƯỢC NÂNG LÊN RÕ RỆT. KIẾN THỨC CƠ BẢN CŨNG NHƯ KỸ NĂNG TIẾNG ANH VÀ HIỂU BIẾT VỀ ĐẠO LÀM GIÀU CỦA LƯƠNG VĂN CAN ĐƯỢC CÁC THÍ SINH HIỂU BIẾT SÂU VÀ NHUẦN NHUYỄN, CÁC DỰ ÁN CÓ TÍNH KHẢ THI CAO VÀ TÍNH NHÂN VĂN ĐẬM NÉT.

TRONG KHUÔN KHỔ GIẢI THƯỞNG LƯƠNG VĂN CAN, BAN TỔ CHỨC ĐÃ THỰC HIỆN 10 BUỔI GIAO LƯU DOANH NHÂN - SINH VIÊN TẠI 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG NƯỚC. NGOÀI RA, BAN TỔ CHỨC CŨNG TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ HIỆN THỰC HÓA NHỮNG Ý TƯỞNG, ĐỀ ÁN KINH DOANH KHẢ THI, GIỚI THIỆU NHỮNG ĐỀ ÁN NÀY ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP.

 THU TRANG