40 SINH VIÊN THỦ KHOA ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

TỪ HƠN 100 HỒ SƠ ĐỀ CỬ DO BÁO TIỀN PHONG PHÁT HIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG, HỘI SINH VIÊN CÁC TỈNH THÀNH PHỐ GIỚI THIỆU, HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH TRAO HỌC BỔNG CHO 40 THỦ KHOA (TK) CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, TRONG ĐÓ CÓ 4 TK CAO ĐẲNG. HẦU HẾT GƯƠNG MẶT TK ĐỀU CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHƯNG ĐÃ VƯƠN LÊN VÀ ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT KHỐI THI CỦA MÌNH KHI THI TUYỂN SINH VÀO ĐH, CĐ. THEO DỰ KIẾN 8H30 NGÀY 15/10/2013, TẠI TÒA SOẠN BÁO TIỀN PHONG, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI, BÁO TIỀN PHONG VÀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM SẼ TỔ CHỨC LỄ RA MẮT HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA, TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC TK VÀ GIAO LƯU TRỰC TUYẾN GIỮA CÁC TK VỚI BẠN ĐỌC CẢ NƯỚC. CÙNG LÚC, CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN SẼ DIỄN RA TẠI ĐÀ NẴNG VÀ TP HCM (TỪ 9H30 15/10 CÙNG NGÀY) BAN TỔ CHỨC GỬI GIẤY MỜI TỚI CÁC TK Ở KHU VỰC HÀ NỘI VỀ DỰ LỄ TRAO HỌC BỔNG TẠI TÒA SOẠN BÁO TIỀN PHONG. VỚI CÁC BẠN TK, DO KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ, KHÔNG VỀ DỰ ĐƯỢC, BÁO TIỀN PHONG VÀ TRUNG TÂM SINH VIÊN SẼ PHỐI HỢP VỚI HỘI SV CÁC TỈNH THÀNH PHỐ VÀ ĐẠI DIỆN BÁO TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG HOẶC TRƯỜNG HỌC CỦA CÁC TK ĐỂ TRAO MÓN HỌC BỔNG TÌNH NGHĨA NÀY TỚI TẬN TAY CÁC BẠN (MỖI HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 10 TRIỆU ĐỒNG). BAN TỔ CHỨC XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ VÀ CÁC TK ĐÃ QUAN TÂM, TẠO ĐIỀU KIỆN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐỂ CHỌN ĐƯỢC CÁC THỦ KHOA XUẤT SẮC. HỒ THU