46 SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA LOTTE FOUNDATION CHO NĂM HỌC 2013 -2014

  QUỸ HỌC BỔNG LOTTE FOUNDATION LÀ QUỸ HỌC BỔNG DO CHỦ TỊCH SHIN KYUK HO CŨNG LÀ NGƯỜI SÁNG LẬP RA TẬP ĐOÀN LOTTE THÀNH LẬP TỪ NĂM 1983 ĐỂ GIÚP ĐỠ CÁC EM SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN GIẢM BỚT GÁNH NẶNG TÀI CHÍNH, TẬP TRUNG HỌC TẬP VÀ BIẾN GIẤC MƠ CỦA CÁC EM THÀNH SỰ THẬT.

TRONG SUỐT 30 NĂM QUA KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP, QUỸ HỌC BỔNG LOTTE ĐÃ TRAO HỌC BỔNG TRỊ GIÁ 38.000.000 ĐÔ LA MỸ CHO 33.000 EM SINH VIÊN. NHƯ VẬY, TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, LOTTE ĐÃ CỐNG HIẾN CHO XÃ HỘI TỔNG CỘNG 75.300.000 ĐÔ LA MỸ.

TỪ NĂM 2008, KHỞI ĐẦU LÀ VIỆT NAM, LOTTE ĐÃ TRAO HỌC BỔNG CHO NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ƯU TÚ Ở TRUNG QUỐC, INDONESIA, MALAYSIA VÀ NĂM NAY LOTTE CŨNG SẼ TRAO 180.000 ĐÔ LA MỸ CHO 172 SINH VIÊN ƯU TÚ Ở 23 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI 4 NƯỚC TRÊN.