700 THANH NIÊN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ THAM GIA GIAO LƯU KHỞI NGHIỆP

TẠI BUỔI GIAO LƯU, CÁC BẠN SINH VIÊN, THANH NIÊN ĐÃ ĐƯỢC NHỮNG CHUYÊN GIA KINH TẾ, NHỮNG DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ KHỞI NGHIỆP, KINH DOANH VÀ NHỮNG KỸ NĂNG CẦN THIẾT KHI BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

TẠI BUỔI GIAO LƯU KHỞI NGHIỆP, VCCI ĐÃ TRAO 20 BẰNG KHEN CHO 20 THANH NIÊN, ĐOÀN VIÊN TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI NGHIỆP THỜI GIAN QUA. ĐÂY LÀ NHỮNG THANH NIÊN CÓ NHIỀU Ý TƯỞNG THỰC TIỄN ĐỂ TỪ NGUỒN VỐN NHỎ, HỌ TỰ VƯƠN LÊN LẬP THÂN LẬP NGHIỆP