ACB TẶNG 30 SUẤT HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

BÊN   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   CẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, ACB LUÔN QUAN TÂM ĐẾN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC GÓP PHẦN VÀO SỰ   SĂN HỌC BỔNG MỸ   NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO   TƯ CUỘN ẨY HỌC HÀ NỘI   NHÂN TÀI MỘT CÁCH THIẾT   DU HỌC SINGAPORE   THỰC.   CHẤT CÂY THAM MƯU NẤP HỌC