ANH CUNG CẤP DỊCH VỤ CẤP THỊ THỰC KHẨN TẠI VIỆT NAM

  TƯ VẤN DU HỌC HÀ NỘI    DU HỌC SINGAPORE
TỪ   CHUYÊN GIA TƯ LÔI CUỐN TRỐN HỌC   1.10.2013 DỊCH VỤ SẼ CHO PHÉP   HỌC BỔNG DU HỌC CÁC NƯỚC   VIỆC XÉT DUYỆT THỊ THỰC TRONG VÒNG 3 - 5 NGÀY LÀM VIỆC.   HỌC BỔNG ĐẨN HỌC   HIỆN TẠI THỜI GIAN XÉT DUYỆT TIÊU CHUẨN THÔNG THƯỜNG LÀ 15 NGÀY LÀM   KINH NGHIỆM SĂN HỌC BỔNG MỸ   VIỆC. NGOÀI RA, MỘT SỐ THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH THỊ THỰC   LUYỆN THI IELTS   CỦA ANH CŨNG SẼ CÓ HIỆU LỰC   SĂN HỌC BỔNG MỸ   TỪ 1.10 NHƯ CHO PHÉP NGƯỜI ĐẾN ANH VỚI MỤC ĐÍCH CÔNG   DU HỌC NHANG ĐỖ   TÁC HAY DU LỊCH CÓ THỂ THAM GIA HỌC TẬP NGẮN NGÀY NẾU VIỆC HỌC   BÍ KÍP LUYỆN IELTS   TẬP NÀY KHÔNG NẰM TRONG   LẤY LẠ BỪA BÃI HỌC MỸ CHỒNG CÂY CAO   MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CHUYẾN ĐI; MỞ RỘNG CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ NGƯỜI ĐI THEO DIỆN CÔNG TÁC CÓ THỂ   DU HỌC CANADA   THỰC HIỆN TẠI ANH; BỎ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH   DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG Ở MỸ   ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC TRONG CÔNG TY... HỎI ĐÁP DU HỌC  TRƯỜNG   CÁC KHÓA HỌC   SƠN