BỘ GD&ĐT TUYỂN BỔ SUNG DU HỌC XRI LAN-CA

   LUYỆN THI TOEFL IBT    HỎI ĐÁP DU HỌC    CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC HƯƠNG ĐỖ
HỌC BỔNG DO CHÍNH PHỦ XRI LAN-CA CẤP BAO GỒM: MIỄN HỌC PHÍ, CẤP SINH HOẠT PHÍ HÀNG THÁNG (ĐỂ CHI TRẢ TIỀN ĂN   DU HỌC SINGAPORE   VÀ CHỖ Ở), KHÁM VÀ CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CỦA CHÍNH PHỦ XRI LAN-CA (KHÔNG BAO GỒM CÁC BỆNH VỀ NHA KHOA) VÀ ƯU   DU HỌC CANADA   TIÊN BỐ TRÍ Ở TẠI KÝ TÚC XÁ. CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CẤP PHÍ ĐI ĐƯỜNG, VÉ MÁY   HỌC BỔNG DU HỌC TẠI NGA   BAY MỘT LƯỢT ĐI VÀ VỀ, CHI PHÍ LÀM HỘ CHIẾU, VISA VÀ CẤP BÙ SINH HOẠT PHÍ (NẾU PHÍA BẠN CẤP KHÔNG ĐỦ) THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH. DU HỌC CANADA   PHÍA XRI LAN-CA ƯU TIÊN TUYỂN CÁC SINH VIÊN ĐÃ CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH. TRƯỜNG   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   HỢP CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ SẼ ĐƯỢC BỐ TRÍ HỌC 1 NĂM DỰ BỊ TIẾNG ANH TẠI XRI LAN-CA TRONG NĂM HỌC 2013 - 2014 VÀ SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA   LUYỆN THI IELTS   HỌC NÀY SẼ ĐƯỢC CHUYỂN SANG HỌC CHUYÊN NGÀNH. ỨNG VIÊN NỘP 1 BỘ HỒ SƠ BẰNG   KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU   TIẾNG VIỆT VÀ 3 BỘ HỒ SƠ   DU HỌC CAO HỌC CANADA   BẰNG TIẾNG ANH TRƯỚC NGÀY 9/11/2013. ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN SẼ ĐƯỢC CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI - BỘ GD&ĐT THÔNG BÁO, HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC LIÊN QUAN TIẾP THEO ĐỂ   TƯ CUỘN LẨN TRỐN HỌC MIỄN SAO PHÍ   ĐI HỌC TẠI XRI LAN-CA (DỰ KIẾN ĐI   CHẤT CÂY TƯ VẤN XÔ HỌC   HỌC VÀO THÁNG 12/2013 HOẶC THÁNG 1/2014). XEM CHI TIẾT HỌC BỔNG TẠI ĐÂY  ĐAN THẢO  DU HỌC NHANG ĐỖ