CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ÚC 2014

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC BỔNG ĐẠI HỌC ÚC 2014

HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

TÊN TRƯỜNG LOẠI HỌC BỔNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG SỐ LƯỢNG THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG

BANG NEW SOUTH WALES - NSW

CHARLES STURT UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC

20% HỌC PHÍ / 8 MÔN HỌC ĐẦU TIÊN

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ GIỎI (ĐTB > 8.0)

IELTS 6.0

SINH VIÊN QUỐC TẾ

MACQUARIE UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH HỌC

AU$ 5,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

HỌC KỲ 1/2014

HẠN CHÓT:

30/11/2013

SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

(GPA 90%)

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

HỌC TẬP TẠI MACQUARIE UNIVERSITY NORTH RYDE CAMPUS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

UNIVERSITY OF WOLLONGONG

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN: TẤT CẢ CÁC NGÀNH TRỪ MEDICINE, NURSING, NUTRITION/DIETETICS, EXERCISE SCIENCES/REHABILITATION & PSYCHOLOGY

25% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN VIỆT NAM

INTERNATIONAL ACADEMIC MERIT SCHOLARSHIPS

25% HỌC PHÍ (+ 25% HỌC BỔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẬC CỬ NHÂN)

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN VIỆT NAM

UNIVERSITY OF SYDNEY

CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH HEALTH SCIENCES

AU$ 5,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIES

50% HỌC PHÍ CHO 1 NĂM

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ:

06/01/2014

SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

SYDNEY ACHIEVERS INTERNATIONAL SCHOLARSHIP

$10,000/ NĂM

100

HẠN CHÓT

15/01/2014

30/06/2014

SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM

AU$ 15,000/3 NĂM

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

2014

GPA CHO 3 NĂM HỌC > 8.5

SINH VIÊN VIỆT NAM

BLUE MOUNTAINS INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT SCHOOL

MOTIVATIONAL SCHOLARSHIPS

AUD 3000 – 5000

4

(2: HCM + 2:HN)

2014

HỌC SINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO . NỘP KÈM THEO APPLICATION FORM VỚI: COVER SHEET, A PROFESSIONAL CV OF THE APPLICANT, COMPLETION OF THE MOTIVATIONAL LETTER

SINH VIÊN QUỐC TẾ

INDUSTRY SCHOLARSHIP

10% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

DÀNH CHO HỌC SINH CÓ CHA/MẸ LÀM TRONG LÃNH VỰC KHÁCH SẠN HOẶC KINH DOANH KHÁCH SẠN

SINH VIÊN QUỐC TẾ

TAFE NSW

BACHELOR DEGREE (KHÓA HỌC ÍT NHẤT 1.5 NĂM)

$2,000

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

HẠN CHÓT 15/11/2013 OR 9/05/2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ GIỎI.

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BANG QUEENSLAND - QLD

CENTRAL QUEENSLAND UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC

20% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI (GPA > 7.5)

QUY ĐỊNH THEO CAMPUS CỤ THỂ

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRIPLE CROWN SCHOLARSHIP - BACHELOR OF BUSINESS

25% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

NHẬP HỌC HỌC KỲ 1/2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI. GPA 9/10

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP – FACULTY OF SCIENCE AND ENGINEERING

25% HỌC PHÍ HỌC KỲ ĐẦU

HẠN CHÓT: 30/01/2014

CREATIVE INDUSTRIES INTERNATIONAL SCHOLARSHIP CHO CÁC NGÀNH HỌC: BACHELOR OF CREATIVE INDUSTRIES, MEDIA & COMMUNICATION; JOURNALISM; DESIGN

25% HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 VÀ 25% HỌC PHÍ CHO MỖI HỌC KỲ TIẾP THEO NẾU ĐẠT GPA CAO

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

HK 1/2014 – HK 1/2015

ĐTB 9/10

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BOND UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH

25% - 50% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

HẠN CHÓT :

24/01/2014

30/05/2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BANG NAM ÚC SOUTH AUSTRALIA - SA

UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA

HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC KHÓA SAU:

- BACHELOR OF PHARMACY

- BACHELOR OF LABORATORY MEDICINE

- BACHELOR OF NUTRITION AND FOOD SCIENCES

- BACHELOR OF PHARMACEUTICAL SCIENCES

- BACHELOR OF MEDICAL SCIENCES

25% HỌC PHÍ

2

HẠN CHÓT:

THÁNG 2

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI. GPA 9/10

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH SCHOOL OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN – CELUSA SCHOLARSHIP

$3,500

(10 TUẦN TIẾNG ANH)

KHÔNG GIỚI HẠN

2014

HỌC SINH HOÀN TẤT KHÓA HỌC TIẾNG ANH ÍT NHẤT 10 TUẦN VÀ NỘP ĐƠN NHẬP HỌC TẠI SCHOOL OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN

SINH VIÊN QUỐC TẾ

INTERNATIONAL COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH:

BACHELOR OF BUSINESS – HOSPITALITY MANAGEMENT

AU$ 9,000

5

01/2014

GPA > 8.0

IELTS >= 7.0

IDP STUDENT

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE

ADELAIDE INTERNATIONAL UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS (AIUS) TRỪ CỬ NHÂN DƯỢC, PHẪU THUẬT (MBBS), NHA SĨ (BDS), SỨC KHỎE RANG MIỆNG, KHOA HỌC (VETERINARY BIOSCIENCE)

25% HỌC PHÍ

40

2014

GPA 6/7 (85%)

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BANG TASMANIA - TAS

UNIVERSITY OF TASMANIA

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH (TASMANIAN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP)

25% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI

ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BANG VICTORIA - VIC

AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÁC NGÀNH

AU$ 6,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP GIỎI

ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KÉP

AU$ 8,000

DEAKIN UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC (DEAKIN UNIVERSITY INTERNATIONALISATION SCHOLARSHIP)

AU$ 20,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ GIỎI.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

LA TROBE UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC (ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIP)

AU$10,000-20,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

NỘP TRƯỚC:

06/12/2013

ĐIỂM TRUNG BÌNH TRÊN 85%

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

HỌC BỔNG ĐÔNG NAM Á

AU$ 3,000

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

ĐIỂM TRUNG BÌNH TRÊN 70%

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

MONASH UNIVERSITY

MONASH INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

AU$10,000/NĂM

3

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN VIỆT NAM

MONASH INTERNATIONAL LEADERSHIP SCHOLARSHIP

100% HỌC PHÍ

1

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH: IT; MEDICINE, NURSING & HEALTH SCIENCE; PHARMACY; SCIENCE

TỪ AU$3,000 ĐẾN $7,000

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH: BUSINESS & ECONOMICS, EDUCATION, LAW, PHARMACY,

FROM AU$ 3,000 TO 50% TUITION FEE

SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TẤT CẢ CÁC NGÀNH HỌC

100% HỌC PHÍ

10

2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC, ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO THẲNG NĂM 1

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TẾ

50% HỌC PHÍ

10

AU$ 10,000

30

MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

MIT INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIPS:

- BACHELOR OF BUSINESS

- BACHELOR OF NETWORKING

20% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

2014

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

GPA > 70%

IELTS SCORES 7.0 , KHÔNG MÔN NÀO DƯỚI 6.5

BÀI LUẬN 500-800 TỪ: OUTLINING WHY RECEIPT OF THE SCHOLARSHIP IN IMPORTANT;

SINH VIÊN QUỐC TẾ

BANG TÂY ÚC WESTERN AUSTRALIA - WA

CURTIN UNIVERSITY

HERITAGE SCHOLARSHIP CHO CÁC KHOA: HEALTH SCIENCES, CURTIN BUSINESS SCHOOL, SCIENCE & ENGINEERING

HUMANITIES

25% HỌC PHÍ CHO NĂM HỌC ĐẦU TIÊN

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

HỌC KỲ 1, 2014

HẠN CHÓT:

14/02/2014

SINH VIÊN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỂM ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN INDONESIA, MALAYSIA VÀ VIETNAM

CANEBERRA

ANU COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE

INTERNATIONAL UNDERGRADUATE MERIT SCHOLARSHIP - SOUTH-EAST ASIA

25% HỌC PHÍ NĂM ĐẦU

1

17/01/2014

HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN ĐÔNG NAM Á

CHARLES DARWIN UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH DƯỢC

25% - 50% HỌC PHÍ

TÙY THUỘC CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ

HK 2/2014 HẠN CHÓT: 30/04/2014

SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ IELTS

SINH VIÊN QUỐC TỀ TỪ INDONESIA, NEPAL, SRI LANKA VÀ VIỆT NAM

    THÔNG TIN LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC: ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.47.1855 EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG! - HUONG DO -