CÁI NÔI ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

VẤN ĐỀ ĐẶT RA LÀ TÌM ĐÂU ĐƯỢC MỘT CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÍNH HIỆN ĐẠI VÀ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN VỚI MỨC HỌC PHÍ CẠNH TRANH. TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING (UFM) ĐÃ CÙNG LÚC ĐÁP ỨNG CẢ HAI TIÊU CHÍ NÀY.

 NHIỀU CHUYÊN NGÀNH ĐỂ LỰA CHỌN 

TS. PHẠM HỮU HỒNG THÁI - PHÓ HIỆU TRƯỞNG UFM CHO BIẾT: “UFM ĐÃ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO SAU ĐH NGÀNH QTKD VÀ TCNH ĐƯỢC 4 KHÓA, MỖI NĂM TUYỂN 2 ĐỢT VÀO THÁNG 5 VÀ THÁNG 11. HIỆN NAY NHÀ TRƯỜNG ĐANG TUYỂN SINH KHÓA THỨ 5. VIỆC THI TUYỂN THỰC HIỆN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH SAU ĐH CỦA BỘ GD-ĐT. THEO ĐÓ, HỌC VIÊN SẼ THI 3 MÔN: TOÁN KINH TẾ, KINH TẾ HỌC VÀ ANH VĂN. SAU KHI VƯỢT QUA KỲ THI, HỌC VIÊN SẼ HỌC 18 THÁNG – HỌC VÀO CÁC BUỔI TỐI VÀ CÁC NGÀY CUỐI TUẦN…”.

CŨNG THEO TS. THÁI, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐH CỦA TRƯỜNG CÓ NHIỀU CHUYÊN NGÀNH ĐỂ HỌC VIÊN LỰA CHỌN. CỤ THỂ, NGÀNH TCNH CÓ 4 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI, HẢI QUAN, THUẾ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (KHO BẠC). HỌC VIÊN ĐƯỢC TIẾP THU KIẾN THỨC THÔNG QUA CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ, VẬN DỤNG NHỮNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRONG NHỮNG CÔNG TY ĐA QUỐC GIA VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH. CHẲNG HẠN SỬ DỤNG LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI GỒM MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM), ĐỊNH GIÁ KINH DOANH CHÊNH LỆCH (APT) ĐỂ THIẾT LẬP CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU. HAY SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI (REPRICING MODELS), MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG (DURATION MODEL) VÀ MÔ HÌNH KỲ HẠN (MATURITY MODEL) ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT. CÁC MÔ HÌNH CREDIT METRICS, CREDIT+, MÔ HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY (KMV PORTFOLIO MANAGER MODEL), MÔ HÌNH DỰA TRÊN CÁC TỶ LỆ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG (LOAN LOSS RATIO-BASED MODEL), CÁC MÔ HÌNH DỰA TRÊN QUY CHUẨN (REGULATORY MODELS) ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG. THẬM CHÍ SỬ DỤNG CÁC HỢP ĐỒNG PHÁI SINH TÀI CHÍNH ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ, RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG. MÔN HỌC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NGÂN HÀNG GIÚP HỌC VIÊN NẮM BẮT ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CẤU TRÚC THU NHẬP NGÂN HÀNG, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, CHO VAY DOANH NGHIỆP, NGÂN HÀNG BÁN LẺ, CHI PHÍ VÀ RỦI RO, CẤU TRÚC TÀI SẢN VÀ NỢ, LỢI NHUẬN...

NGOÀI RA, UFM CÒN ĐÀO TẠO THẠC SĨ CÁC CHUYÊN NGÀNH VỀ HẢI QUAN, THUẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC (KHO BẠC). TRONG ĐÓ, CHUYÊN NGÀNH HẢI QUAN BAO GỒM CÁC MÔN HỌC NHƯ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN, KIỂM TOÁN HẢI QUAN, ĐÀM PHÁN VÀ PHÂN TÍCH CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ HẢI QUAN, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU; CHUYÊN NGÀNH THUẾ BAO GỒM QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, GIÁM SÁT GIAN LẬN THUẾ, HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ; CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC BAO GỒM QUẢN LÝ KHO BẠC, QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ CÁC QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH, KIỂM TOÁN, QUẢN LÝ NỢ CÔNG, QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG.

LỂ KÝ KẾT ĐÀO TẠO THẠC SỸ GIỮA UFM VÀ LEED METROPOLITAN, UK

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

PGS-TS HOÀNG TRẦN HẬU - HIỆU TRƯỞNG UFM KHẲNG ĐỊNH: “CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐH ĐÃ ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG ĐẦU TƯ NGUỒN LỰC TỐT NHẤT. TỪ ĐÓ TẠO RA BƯỚC ĐỘT PHÁ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, TIẾP CẬN VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐH Ở NƯỚC NGOÀI. VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÀY SẼ MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP BẬC CAO CHO HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC...”.

VỚI ĐỊNH HƯỚNG NHƯ VẬY, TỪ NHIỀU NĂM NAY UFM ĐÃ LIÊN KẾT VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐH DANH TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI. ĐẶC BIỆT LÀ LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TÂY BẮC HOA KỲ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TCNH. HIỆN ĐÃ TUYỂN SINH ĐƯỢC MỘT KHÓA, DỰ KIẾN KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 21-10-2013. ĐỒNG THỜI CŨNG KHAI GIẢNG KHÓA 2 HỌC TIẾNG ANH CỦA CHƯƠNG TRÌNH NÀY.

CÓ THỂ NÓI, CHÍNH SỰ LIÊN KẾT GIỮA UFM VÀ CÁC TRƯỜNG ĐH Ở MỸ, ANH, SINGAPORE, MALAYSIA… ĐÃ TẠO RA MỘT CHƯƠNG TRÌNH HỌC CÓ TÍNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ. SONG SONG ĐÓ, NHÀ TRƯỜNG VẪN ĐẢM BẢO CẬP NHẬT KIẾN THỨC THỰC TIỄN VIỆT NAM NHƯ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỂ KHI RA TRƯỜNG, HỌC VIÊN CÓ THỂ LÀM VIỆC Ở CẢ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC…

TS. THÁI CŨNG CHO BIẾT: “MỖI MÔN HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ 60 GIỜ, TRONG ĐÓ, 30 GIỜ TỰ HỌC VÀ 30 GIỜ HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN - LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC TU NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG ĐH DANH TIẾNG CỦA NƯỚC NGOÀI. VIỆC TỰ HỌC THÔNG QUA HỆ THỐNG MOODLE, THEO ĐÓ, TẤT CẢ TÀI LIỆU, BÀI GIẢNG CỦA MÔN HỌC ĐỀU ĐƯỢC GIẢNG VIÊN UP LÊN HỆ THỐNG. MỖI HỌC VIÊN ĐƯỢC CUNG CẤP MỘT PASSWORD ĐỂ VÀO HỌC. MỖI TUẦN GIẢNG VIÊN SẼ TRAO ĐỔI VỚI HỌC VIÊN QUA HỆ THỐNG NÀY VÀ YÊU CẦU HỌC VIÊN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU, TRẢ LỜI CÂU HỎI, THẢO LUẬN VỚI GV, LÀM BÀI TẬP BẰNG CÁCH GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN RỒI NỘP BÀI CHO GIẢNG VIÊN CHẤM ĐIỂM… SAU KHI HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN, HỌC VIÊN SẼ TỚI LỚP VÀ HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN. TẠI LỚP, GIẢNG VIÊN VỪA DẠY VỪA HỆ THỐNG LẠI KIẾN THỨC CỦA MÔN HỌC. PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP GIỮA HỌC TRUYỀN THỐNG TẠI LỚP VÀ HỌC QUA HỆ THỐNG MOODLE ĐƯỢC UFM ĐANG ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO CỦA TRƯỜNG.”

VỚI PHƯƠNG PHÁP NÀY, NGƯỜI HỌC CÓ TÍNH CHỦ ĐỘNG CAO, PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY. KHÔNG CHỈ CÓ VẬY, THỜI GIAN TỚI LỚP CŨNG ÍT HƠN NÊN RẤT THUẬN TIỆN CHO NHỮNG NGƯỜI VỪA ĐI LÀM VỪA ĐI HỌC, NHỮNG NGƯỜI Ở TỈNH XA VỀ TP.HCM HỌC.

KHÔNG CHỈ VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ MÀ CẢ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HỆ ĐH, UFM CŨNG ÁP DỤNG PHƯỢNG PHÁP DẠY HỌC MỚI NÀY. THEO ĐÓ, SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐÃ LÀM HÀI LÒNG HẦU HẾT CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG KHI ĐI LÀM…

 LIÊN HỆ: KHOA SAU ĐẠI HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

ĐỊA CHỈ: P. 502B, LẦU 05

SỐ 2C, PHỔ QUANG, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM,

ĐT: 0808 3222 - HOTLINE: 0982.312772 (MS. HUYỀN)

WEBSITE: KHOASAUDAIHOC.UFM.EDU.VN

TIN DỊCH VỤ