CAO ĐĂNG THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI RAFFLES-COLLEGE-OF-DESIGN-AND-COMMERCE

TÊN ĐẦY ĐỦ: ACADEMY OF INFORMATION TECHNOLOGY TÊN VIẾT TẮT: AIT BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: LEVEL 2, 7 KELLY STREET ULTIMO NSW 2007 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.AIT.NSW.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION PTY LTD TÊN VIẾT TẮT: AIPE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: LEVELS 2, 5 & 6 118 WALKER ST NORTH SYDNEY NSW 2060 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.AIPE.EDU.AU TÊN ĐẦY ĐỦ: ASIA PACIFIC INTERNATIONAL COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: API COLLEGE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 55 REGENT ST. CHIPPENDALE NSW 2008 WEBSITE: HTTP://WWW.APICOLLEGE.EDU.AU

TÊN ĐẦY ĐỦ: THE AUSTRALASIAN COLLEGE (MHM) TÊN VIẾT TẮT: TAC BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 87 BAY STREET GLEBE NSW 2037 AUSTRALIA WEBSITE: TÊN ĐẦY ĐỦ: AUSTRALIAN PACIFIC COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: APC BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: GROUND FLOOR 189 KENT STREET, SYDNEY, NSW 2000 WEBSITE: HTTP://WWW.APC.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: ILSC BUSINESS SCHOOL TÊN VIẾT TẮT: ILSC BANG: QUEENSLAND ĐỊA CHỈ: LEVEL 1,232 ADELAIDE STREET BRISBANE,QUEENSLAND AUSTRALIA 4000 WEBSITE:

TÊN ĐẦY ĐỦ: ELIZABETH BENCE SCHOOL OF FASHION TÊN VIẾT TẮT: ELIZABETH BENCE SCHOOL OF FASHION BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: LEVEL 2 741 PACIFIC HIGHWAY GORDON NSW 2072 WEBSITE: HTTP://WWW.THEFASHIONSCHOOL.COM.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: COMMERCIAL ARTS TRAINING COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: CATC BANG: QUEENSLAND ĐỊA CHỈ: 10 COSTIN ST, FORTITUDE VALLEY QLD 4006, ÚC ‎ WEBSITE: HTTP://WWW.CATC.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: KARL VON BUSSE INSTITUTE OF DESIGN TÊN VIẾT TẮT: KARL VON BUSSE BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: CQ UNIVERSITY BUILDING, LEVEL 2, 400 KENT STREET, SYDNEY NSW 2000 WEBSITE: HTTP://KARLVONBUSSE.COM/

TÊN ĐẦY ĐỦ: INTERNATIONAL FILM SCHOOL SYDNEY TÊN VIẾT TẮT: IFSS BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 41 HOLT STREET, SURRY HILLS NSW 2010, AUSTRALIA WEBSITE:

TÊN ĐẦY ĐỦ: INTERNATIONAL TRAINING AND CAREERS COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: ITCC BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: LEVEL 1, BUILDING 39A UNIVERSITY OF WOLLONGONG NORTHFIELDS AVENUE GWYNNEVILLE NSW 2522 AUSTRALIA WEBSITE: TÊN ĐẦY ĐỦ: MACLEAY COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: MACLEAY BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 28 FOVEAUX STREET SURRY HILLS NSW 2010 WEBSITE: HTTP://WWW.MACLEAY.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: MARTIN COLLEGE TÊN VIẾT TẮT: MARTIN COLLEGE BANG: QUEENSLAND ĐỊA CHỈ: 5/38 CAVILL AVENUE SURFERS PARADISE QLD 4217, AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.MARTINCOLLEGE.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: SYDNEY FILM SCHOOL TÊN DU HỌC SINGAPORE VIẾT TẮT: SYDNEY FILM SCHOOL BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 82 COPE ST, WATERLOO NSW 2017, AUSTRALIA WEBSITE: WWW.SYDNEYFILMSCHOOL.COM/‎

TÊN ĐẦY ĐỦ: MEGT INSTITUTE (SYDNEY) TÊN VIẾT TẮT: MEGT INSTITUTE (SYDNEY) BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: 10 QUAY ST SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://MEGTINSTITUTE.EDU.AU/

TÊN ĐẦY ĐỦ: TAFE NEW SOUTH WALES TÊN VIẾT TẮT: TAFE NSW BANG: NEW SOUTH WALES ĐỊA CHỈ: RAINE ROAD PADSTOW NSW 2211, AUSTRALIA WEBSITE: HTTPS://WWW.TAFENSW.EDU.AU/ TÊN ĐẦY ĐỦ: UNIVERSAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY TÊN VIẾT TẮT: UIT BANG: VICTORIA ĐỊA CHỈ: LEVEL 4 398 LONSDALE STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 AUSTRALIA WEBSITE: HTTP://WWW.UIT.EDU.AU  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -