CFA HAY MBA?


ĐÂY LÀ MỘT CÂU HỎI HAY. HỌC MBA – CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – CÓ NGHĨA LÀ BẠN MẤT MỘT VÀI NĂM ĐỂ HOÀN THÀNH VÀ BẠN SẼ PHẢI TỚI TRƯỜNG HỌC (NỬA NGÀY HAY CẢ BUỔI). TRONG KHI ĐÓ, CFA - CHỨNG CHỈ DÀNH RIÊNG CHO CÁC NHÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP – LÀ CHỨNG CHỈ MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI MẤT NHIỀU NĂM TỰ HỌC ĐỂ HOÀN THÀNH CẢ BA CẤP (LEVEL).


BUSINESS INSIDER ĐÃ ĐẶT HAI LỰA CHỌN LÊN BÀN CÂN ĐỂ SO SÁNH VÀ CHỈ RA RẰNG CFA LÀ LỰA CHỌN TỐT HƠN SO VỚI MBA.


RẺ HƠN

LẤY BẰNG MBA TỪ MỘT TRƯỜNG “CÓ TIẾNG” TIÊU TỐN CỦA BẠN KHOẢNG HƠN 100.000 USD. ĐỐI VỚI CFA THÌ KHÁC, LỆ PHÍ CHO MỖI KỲ THI (CÓ TỔNG CỘNG CÓ BA KỲ THI) NẰM TRONG KHOẢNG 1.000 ĐẾN 1.500 USD, PHỤ THUỘC VÀO THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ.


NẾU THI TRƯỢT VÀ PHẢI THI LẠI, BẠN KHÔNG PHẢI ĐÓNG PHÍ MỘT LẦN NỮA. TẤT NHIÊN, BẠN PHẢI BỎ THÊM CHI PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI.


KHÔNG PHẢI BỎ VIỆC

NHIỀU NGƯỜI CÂN NHẮC CÓ NÊN HỌC MBA HAY KHÔNG LO LẮNG VỀ VIỆC PHẢI NGHỈ VIỆC VÀ DO ĐÓ TIẾN CHẬM HƠN TRÊN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP. VỚI CFA THÌ KHÔNG NHƯ VẬY.


ĐƯƠNG NHIÊN, BẠN PHẢI THỰC SỰ BỎ THỜI GIAN VÀ QUYẾT TÂM ĐỂ HỌC HÀNH CHĂM CHỈ. BÙ LẠI, NẾU YÊU THÍCH CÔNG VIỆC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, ĐIỀU NÀY LÀ ĐÁNG GIÁ.


KHÔNG CẦN ĐẾN QUÁ TRÌNH NỘP HỒ SƠ

BẠN KHÔNG CẦN PHẢI CÓ BẢNG ĐIỂM ĐẸP, KHÔNG CẦN XIN THƯ GIỚI THIỆU, KHÔNG CẦN MẤT THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ ĐẾN CÁC TRƯỜNG VÀ MÒN MỎI CHỜ ĐỢI… BẤT KỲ AI CŨNG CÓ THỂ THI CFA.


KHÔNG LÀM VIỆC NHÓM

NẾU BẠN THÍCH LÀM VIỆC MỘT MÌNH VÀ ĐÃ CÓ LỘ TRÌNH RIÊNG CHO BẢN THÂN, CFA CHÍNH LÀ LỰA CHỌN TUYỆT VỜI BỞI CHÍNH BẠN LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH.


ĐÂY LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ CÓ KHI HỌC MBA.


KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT

CFA LÀ … CFA. KHÔNG CÓ SỰ PHÂN BIỆT NHƯ BẠN LẤY BẰNG MBA TỪ TRƯỜNG NÀO, LIỆU TRƯỜNG ẤY CÓ DANH TIẾNG HAY KHÔNG.


NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG LẤY BẰNG CFA

THEO JESSE MARRUS, NGƯỜI SÁNG LẬP HÃNG TUYỂN DỤNG STREET ID, BẤT KỲ AI CŨNG CÓ THỂ LẤY ĐƯỢC BẰNG MBA Ở MỘT MỨC ĐỘ NHẤT ĐỊNH.


“NẾU BẠN KHÁ VỀ TOÁN, CÁC PHÉP TÍNH VÀ THỰC SỰ TẬP TRUNG, MBA KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHÓ. TUY NHIÊN, CFA ĐÒI HỎI KHẢ NĂNG TÍNH TOÁN VÀ LẬP LUẬN Ở MỘT MỨC ĐỘ CAO HƠN".


HỌC ĐƯỢC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ CHUYÊN SÂU CHO CÔNG VIỆC Ở PHỐ WALL

CFA DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH. NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ, THAM GIA KỲ THI CFA BUỘC BẠN PHẢI CÓ ĐƯỢC NHỮNG KỸ NĂNG HỮU ÍCH CHO CÔNG VIỆC TRÊN PHỐ WALL.


HỌC ĐƯỢC NHỮNG THỨ MỚI MẺ

MỘT CFA CHARTERHOLDER TỪNG CHIA SẺ VỚI BUSINESS INSIDER RẰNG TRONG KHI NHỮNG NGƯỜI BẠN HỌC MBA PHẢI HỌC LẠI NHIỀU THỨ MÀ HỌ ĐÃ ĐƯỢC HỌC TRONG NHỮNG NĂM CUỐI ĐẠI HỌC, QUÁ TRÌNH HỌC CFA ĐÃ DẠY CHO ANH RẤT NHIỀU THỨ MÀ ANH CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN.


CFA ĐƯỢC THÀNH LẬP BỞI BENJAMIN GRAHAM

MỘT TRONG NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI NHẤT TRONG TRƯỜNG PHÁI ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ ĐÃ THÀNH LẬP NÊN VIỆN CFA.


THEO CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG, CÁC KHÁCH HÀNG BÊN BÁN CÓ XU HƯỚNG THÍCH LÀM VIỆC VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ BẰNG MBA, TRONG KHI BÊN MUA CÓ XU HƯỚNG THÍCH LÀM VIỆC VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CFA.


NHẬN ĐƯỢC MỨC LƯƠNG CAO HƠN

NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CFA NHƯNG KHÔNG CÓ BẰNG MBA NHẬN ĐƯỢC MỨC LƯƠNG 72.900 USD, CAO HƠN NHIỀU SO VỚI MỨC 57.700 USD CỦA NGƯỜI CÓ BẰNG MBA NHƯNG KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ CFA.

 THU HƯƠNG 

 THEO TRÍ THỨC TRẺ/BUSINESS INSIDER