CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG 2013

CŨNG   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   HỌC BỔNG ẨN HỌC     TRONG CHƯƠNG   HỎI ĐÁP DU HỌC   TRÌNH, CHÍN SUẤT HỌC   VĂN HÓA MỸ   BỔNG IELTS TOÀN PHẦN (VỚI TỔNG TRỊ GIÁ   KHÓA HỌC THEO YÊU CẦU   90 TRIỆU ĐỒNG) ĐƯỢC TRAO   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC   CHO NHỮNG TÂN THỦ   HỌC BỔNG DU HỌC TẠI NGA   KHOA ĐẦU VÀO CỦA ĐH Y DƯỢC TP.HCM. HOẠT ĐỘNG   KÊNH ẬP HỌC   TRÊN NẰM TRONG CHUỖI HỘI THẢO CUNG   TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ   CẤP KỸ NĂNG VÀ HỌC BỔNG   LUYỆN ĐUA IELTS   “CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG 2013”   TƯ VẤN DU HỌC THÀNH CÔNG   DO HỌC VIỆN YOLA CÙNG TRUNG   HỌC BỔNG LẨN TRỐN HỌC   TÂM HỖ TRỢ   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   HỌC SINH - SINH VIÊN TP.HCM PHỐI HỢP THỰC HIỆN.   DU HỌC CAO HỌC CANADA C.NHẬT