CHIẾN THUẬT ĐIỂM TỐI ĐA READING ACT (PHẦN 1)

I. TỔNG QUAN PHẦN THI ĐỌC HIỂU READING ACT

1. GIỚI THIỆU PHẦN THI READING ACT DIỄN RA TRONG 35', BAO GỒM 4 BÀI ĐỌC DÀI KHOẢNG 700 - 800 TỪ VÀ ĐI KÈM VỚI 10 CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG, MỤC ĐÍCH, GIỌNG VĂN, QUAN ĐIỂM, CẤU TRÚC, SUY LUẬN. BỐN BÀI ĐỌC LUÔN ĐƯỢC TRÌNH BÀY THEO THỨ TỰ SAU: - PROSE FICTION (TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI) - SOCIAL SCIENCE (KHOA HỌC XÃ HỘI) - HUMANITIES (KHOA HỌC NHÂN VĂN) - NATURAL SCIENCE (KHOA HỌC TỰ NHIÊN)
  •  PROSE FICTION (TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI)
- CÁC VĂN BẢN TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI ĐƯỢC TRÍCH RA TỪ NHỮNG TRUYỆN, TIỂU THUYẾT HIỆN ĐẠI TRONG CÁC THẬP KỈ TRƯỚC.  - CÁC VĂN BẢN THUỘC THỂ LOẠI NÀY THƯỜNG XOAY QUANH CHỦ ĐỀ ĐA VĂN HÓA (MỸ - PHI, NGƯỜI MỸ GỐC, NGƯỜI GỐC TÂY BAN NHA, NGƯỜI GỐC Á),  CÓ THỂ THỂ HIỆN NHỮNG CHỦ ĐỀ NÀY MỘT CÁCH TINH TẾ HOẶC RẤT RÕ RÀNG. NẾU CÁC CHỦ ĐỀ VỀ ĐA SẮC TỘC ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, ĐOẠN TRÍCH THƯỜNG CÓ NỘI DUNG VỀ SỰ CỐ GẮNG HÒA NHẬP VÀO VĂN HÓA MỸ CỦA MỘT THÀNH VIÊN THIỂU SỐ NHƯNG VẪN CỐ GIỮ NGUYÊN ĐƯỢC DI SẢN VĂN HÓA CỦA MÌNH. NHÂN VẬT CHÍNH THƯỜNG ĐƯỢC THỂ HIỆN MỘT CÁCH TÍCH CỰC. ĐÔI KHI CÁC VĂN BẢN TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI TRONG PHẦN READING ACT CÒN THỂ HIỆN XUNG ĐỘT TRONG GIA ĐÌNH HOẶC SỰ KHÓ KHĂN SỐNG GIỮA HAI VĂN HÓA/ NGÔN NGỮ, ĐA SỐ CÁC ĐOẠN TRÍCH SẼ TẬP TRUNG VỀ SỰ BẢO TỒN VĂN HÓA, DI SẢN CỦA DÂN TỘC MÌNH VỚI NGÔN NGỮ TÍCH CỰC. TRONG ĐÓ, THƯỜNG MỐI QUAN HỆ CỦA NHÂN VẬT CHÍNH VỚI MỘT THÀNH VIÊN LỚN TUỔI KHÁC SẼ NỒNG ẤM, YÊU THƯƠNG VÀ NỘI DUNG ĐOẠN TRÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP TỪ THẾ HỆ TRƯỚC ĐẾN THẾ HỆ SAU.
  • HUMANITIES (NHÂN VĂN HỌC)
CÁC VĂN BẢN KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC VỚI VĂN BẢN TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI Ở CHỖ CÁC ĐOẠN TRÍCH NÀY ĐƯỢC LẤY RA TỪ CÁC SÁCH CÓ THỂ LOẠI PHI HƯ CẤU: DIỄN TẢ NGƯỜI THẬT, VIỆC THẬT, SỰ VIỆC CÓ THẬT ĐÃ XẢY RA. KHI VĂN BẢN ĐƯỢC TRÍCH RA TỪ TRUYỆN HỒI KÍ, VĂN BẢN GẦN GIỐNG NHƯ CÁC ĐOẠN TRÍCH TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI: MỘT NGƯỜI LỚN TUỔI NHÌN LẠI SỰ VIỆC XẢY RA TRONG THỜI TRẺ VÀ SUY TƯ VỀ Ý NGHĨA CỦA SỰ VIỆC, CỦA CUỘC SỐNG. NGÔN NGỮ CỦA CHỦ ĐỀ NÀY CÓ THỂ HƠI TRÌU TƯỢNG VÀ VĂN VẺ, LÀM VIỆC HIỂU ĐƯỢC NỘI DUNG KHÓ KHĂN HƠN - VÍ DỤ ĐOẠN VĂN KHI TÁC GIẢ SUY TƯ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỜI THẬT VÀ KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG. TUY NHIÊN, CÁC ĐOẠN TRÍCH NHÂN VĂN HỌC KHÔNG CHỈ ĐƯỢC VIẾT THEO THỂ LOẠI TỰ SỰ MÀ CÒN ĐƯỢC VIẾT Ở NGÔI THỨ BA, TỪ MỘT LẬP TRƯỜNG KHÁCH QUAN VỀ NHỮNG SỰ VẬT, SỰ VIỆC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÁC GIẢ. CÁC CHỦ ĐỀ PHỔ BIẾN LÀ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC (ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ ĐỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHỆ VÀ NHÂN VĂN - THƯỜNG ĐƯỢC MIÊU TẢ VỚI NGÔN NGỮ TÍCH CỰC); NGHỆ THUẬT TRỰC QUAN VÀ KIẾN TRÚC VÀ ÂM NHẠC. MỘT SỐ CÁC ĐOẠN TRÍCH CŨNG CÓ THỂ CÓ CHỦ ĐỀ VỀ THIỂU SỐ ĐƯỢC VIẾT KHÁCH QUAN, TẬP TRUNG VÀO CÁC NHÀ VĂN, NHÀ THƠ, NHẠC SĨ GỐC PHI, GỐC TÂY BAN NHA, GỐC Á HOẶC MỘT LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ĐƯỢC GÁN VỚI MỘT NHÓM THIỂU SỐ NHƯ JAZZ.
  • SOCIAL SCIENCE (KHOA HỌC XÃ HỘI)
CÁC ĐOẠN TRÍCH KHOA HỌC XÃ HỘI CÓ CHỦ ĐỀ RẤT RỘNG, TỪ LỊCH SỬ ĐẾN NGÔN NGỮ HỌC ĐẾN QUI HOẠCH THÀNH THỊ, ĐẾN VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI GENE. CÁC VĂN BẢN THUỘC THỂ LOẠI NÀY NẰM Ở GIỮA HAI THÁI CỰC: Ở MÔT THÁI CỰC CÁC ĐOẠN TRÍCH RẤT GIỐNG CÁC ĐOẠN TRÍCH NHÂN VĂN HỌC, ĐẦU CÒN LẠI ĐOẠN TRÍCH SẼ GẦN NHƯ ĐOẠN TRÍCH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, CHỈ ÍT THUẬT NGỮ HƠN. VÌ VẬY, CÁC ĐOẠN TRÍCH KHOA HỌC XÃ HỘI THƯỜNG DỄ HƠN VỚI HỌC SINH, NHIỀU HỌC SINH CẢM THẤY CÁC ĐOẠN TRÍCH THUỘC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC XÃ HỘI THẲNG THẮN VÀ DỄ HIỂU NHẤT. TRONG CẢ BÀI THI ACT, THƯỜNG CÓ MỘT CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHUNG: TÁI CHẾ, TÁI SỬ DỤNG, ĐI XE ĐẠP = TỐT, CÒN MỞ RỘNG ĐÔ THỊ HÓA, Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG = XẤU. KHÁC VỚI CÁC VĂN BẢN TIỂU THUYẾT VĂN XUÔI VÀ VĂN BẢN NHÂN VĂN, CÁC ĐOẠN TRÍCH KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỀU ĐƯỢC VIẾT Ở NGÔI THỨ BA MỘT CÁCH KHÁCH QUAN. ĐÔI KHI GIỌNG VĂN CÓ THỂ KHÁ TÍCH CỰC, ĐA SỐ CÁC ĐOẠN TRÍCH SẼ ĐƯỢC VIẾT MỘT CÁCH KHÁCH QUAN VÀ TRUNG LẬP. MỘT SỐ CÁC ĐOẠN VĂN CÓ THỂ XOAY QUANH MỘT LẬP LUẬN NHƯNG ĐA SỐ CÁC ĐOẠN SẼ DỰA VÀO SỰ VIỆC VÀ CHI TIẾT, KHIẾN HỌC SINH PHẢI QUAY LẠI ĐOẠN VĂN NHIỀU LẦN ĐỂ TÌM CÁC CHI TIẾT.
  • NATURAL SCIENCE (KHOA HỌC TỰ NHIÊN)
- NỘI DUNG XOAY QUANH CÁC MÔN KHOA HỌC PHỔ BIẾN (SINH HỌC, HÓA HỌC,..) HOẶC CÁC MÔN KHÔNG QUÁ PHỔ BIẾN (THIÊN VĂN HỌC, VẬT LÍ THIÊN VĂN, THẦN KINH HỌC, ...) - ĐA SỐ CÁC VĂN BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀU ĐƯỢC VIẾT Ở NGÔI THỨ NHẤT, VÀ CÓ NHIỀU THUẬT NGỮ, TUY NHIÊN CÁC HỌC SINH KHÔNG CẦN CÓ CHUYÊN MÔN KHOA HỌC ĐỂ HIỂU ĐƯỢC VĂN BẢN. MỖI THUẬT NGỮ KHÔNG PHỔ BIẾN ĐẠI TRÀ SẼ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA NGAY TRONG ĐOẠN TRÍCH VÀ VIỆC CỦA HỌC SINH LÀ TÌM ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA ẤY. - MỘT CHỦ ĐỀ HAY GẶP TRONG CÁC ĐOẠN TRÍCH KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÀ QUAN NIỆM CŨ VS. QUAN NIỆM MỚI. TRONG MẪU NỘI DUNG NÀY, ĐOẠN TRÍCH CÓ THỂ MÔ TẢ NGHIÊN CỨU LÚC ĐẦU GÂY TRANH CÃI HOẶC BỊ NGHI NGỜ NHIỀU, TUY NHIÊN SAU KHI CÓ BẰNG CHỨNG MỚI, NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CHẤP NHẬN RỘNG RÃI HƠN. VÌ VẬY, CÁC CÂU HỎI VỀ PHẢN ỨNG VỀ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU SẼ TIÊU CỰC, CÒN HỎI VỀ PHẢN ỨNG CỦA NGHIÊN CỨU SAU KHI CÓ BẰNG CHỨNG MỚI SẼ CÓ CÂU TRẢ LỜI TÍCH CỰC HƠN. 2. NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU:   BẠN CÓ THỂ ĐỌC CÁC BÀI BÁO : THE NEW YORK TIMES (WWW.NYTIMES.COM) THE WALL STREET JOURNAL (WWW.WSJ.COM) HUMANITIES MAGAZINE (WWW.NEH.GOV/HUMANITIES) SMITHSONIAN MAGAZINE (WWW.SMITHSONIANMAG.COM) SCIENTIFIC AMERICAN (WWW.SCIENTIFICAMERICAN.COM) SCIENCE MAGAZINE (WWW.SCIENCEMAG.ORG) POPULAR SCIENCE (WWW.POPSCI.COM) NATIONAL GEOGRAPHIC (WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.COM) THE ATLANTIC MONTHLY (WWW.THEATLANTIC.COM) WILSON QUARTERLY (WWW.WILSONQUARTERLY.COM) BOSTON REVIEW (WWW.BOSTONREVIEW.NET)