CHÍNH THỨC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DINH DƯỠNG TẠI VIỆT NAM

 
 

SAU KHI TỐT NGHIỆP, CÁC SINH VIÊN NGÀNH NÀY CÓ THỂ CÔNG TÁC TẠI KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN, TRƯỜNG HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU, TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ NHIỀU CƠ SỞ Y TẾ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NẰM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC GIỮA ĐH Y HÀ NỘI, VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA VÀ TẬP ĐOÀN AJINOMOTO. THEO ĐÓ, TẬP ĐOÀN AJINOMOTO HỖ TRỢ VỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐÀO TẠO CŨNG NHƯ XÂY DỰNG PHÒNG THỰC HÀNH "DINH DƯỠNG VÀ TIẾT CHẾ" TẠI ĐH Y HÀ NỘI (ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG TỪ NĂM 2012).