CƠ HỘI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TẠI HOA KỲ

CỤ THỂ, VEF CẤP HỌC BỔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYÊN VỀ NGHIÊN CỨU, LẤY BẰNG TIẾN SĨ HOẶC TIẾN SĨ KHOA HỌC HOẶC THẠC SĨ TẠI NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CỦA HOA KỲ. CÁC NGÀNH VEF CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN (KHOA HỌC TỰ NHIÊN, VẬT CHẤT, VÀ MÔI TRƯỜNG), TOÁN HỌC, Y TẾ (NHƯ Y TẾ CÔNG CỘNG, DỊCH TỄ HỌC VÀ MIỄN DỊCH HỌC), KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (BAO GỒM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN). CÁC NGÀNH HỌC BAO GỒM CÁC NGÀNH KHOA HỌC CƠ BẢN NHƯ SINH HỌC, HÓA HỌC, VÀ VẬT LÝ, CŨNG NHƯ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ KHOA HỌC MÁY TÍNH. NHỮNG ỨNG VIÊN THEO HỌC CÁC NGÀNH VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG) HOẶC NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP NHỮNG ỨNG VIÊN NÀY CÓ CÁC TIÊU CHUẨN ĐỒNG ĐỀU NHƯ CÁC ỨNG VIÊN KHÁC. VEF CHO BIẾT, QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ TUYỂN CHỌN NGHIÊN CỨU SINH VEF LÀ MỘT QUY TRÌNH MỞ, CẠNH TRANH VÀ MINH BẠCH. CÁC ỨNG VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP BẤT KỲ KHOẢN LỆ PHÍ NÀO ĐỂ THAM DỰ VÀO QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN NÀY. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG VEF: - LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM; - TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỚI ÍT NHẤT BẰNG CỬ NHÂN THUỘC CHUYÊN NGÀNH VEF CẤP HỌC BỔNG HOẶC SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 3, NĂM 4, HOẶC CÁC NĂM CUỐI SẼ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TRƯỚC THÁNG 7/2015. - 500 ĐIỂM TOEFL PBT (61 IBT) HOẶC 6.0 IELTS, HOẶC CÓ BẰNG CỬ NHÂN/CAO HỌC TẠI MỘT NƯỚC NÓI TIẾNG ANH. VÀ ĐIỂM GRE GENERAL (TOÁN + TỪ VỰNG). - ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG (GPA) TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐI THIỂU LÀ 7/10. - CÓ THƯ NHẬP HỌC CHÍNH THỨC TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG MINH CỦA VEF HOẶC TỪ MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU CỦA HOA KỲ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA VEF VÀ THUỘC CÁC NGÀNH HỌC VEF HỖ TRỢ. ỨNG VIÊN PHẢI NỘP THƯ NHẬP HỌC CHÍNH QUY KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN KÈM THEO. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG BAO GỒM: BẰNG CỬ NHÂN VÀ BẢNG ĐIỂM BẬC ĐẠI HỌC, CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, ĐIỂM GRE, BÀI LUẬN HỌC THUẬT VÀ BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN, VÀ BA THƯ GIỚI THIỆU. VEF CHỈ NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN QUA TRANG WEB WWW.VEF.GOV TỪ 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10. 12.2013 ĐẾN 10 GIỜ SÁNG NGÀY 10.4.2014. TRẦN THÚY