free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

ĐẠI HỌC MURDOCH-UNIVERSITY

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

XÃ HỘI KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC ASIAN STUDIES ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET ASIAN STUDIES SPECIALIST ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET COMMUNITY DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET HISTORY ĐẠI HỌC 20,000 ...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

XÃ HỘI

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ASIAN STUDIES ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
ASIAN STUDIES SPECIALIST ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
COMMUNITY DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
HISTORY ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
SOCIOLOGY ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
INTERNATIONAL AID AND DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET

CHÍNH TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
PHILOSOPHY ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
SECURITY, TERRORISM AND COUNTERTERRORISM STUDIES ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
THEOLOGY ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET

KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ACCOUNTING ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
APPLIED ACCOUNTING ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

NGÂN HÀNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BANKING ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

KINH DOANH QUỐC TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CHINESE BUSINESS ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
INTERNATIONAL BUSINESS ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

MARKETING

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
DIGITAL MARKETING AND MEDIA ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
MARKETING ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

THƯƠNG MẠI, KINH TẾ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ECONOMICS ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

TÀI CHÍNH

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
FINANCE ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

DU LỊCH KHÁCH SẠN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
MANAGEMENT ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

GIÁO DỤC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
EARLY CHILDHOOD AND PRIMARY EDUCATION ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET

KỸ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ELECTRICAL POWER ENGINEERING ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
INDUSTRIAL COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING ĐẠI HỌC 23,750
RENEWABLE ENERGY ENGINEERING ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
ENGINEERING TECHNOLOGY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET

MÔI TRƯỜNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
ENVIRONMENTAL SCIENCE ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
ENVIRONMENTAL ENGINEERING ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET

Y DƯỢC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
PSYCHOLOGY (BPSYCH – HONS) ĐẠI HỌC 23,000 SOUTH STREET
EXERCISE PHYSIOLOGY ĐẠI HỌC 22,750 SOUTH STREET
CHIROPRACTIC ĐẠI HỌC 27,000 SOUTH STREET
NURSING ĐẠI HỌC 20,750 PEEL
BIOMEDICAL SCIENCE ĐẠI HỌC 25,000 SOUTH STREET

KHOA HỌC

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
SPORTS SCIENCE ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
ANIMAL SCIENCE ĐẠI HỌC 24,750 SOUTH STREET
BIOLOGICAL SCIENCES ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
BIOTECHNOLOGY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
CONSERVATION AND WILDLIFE BIOLOGY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
FORENSIC BIOLOGY AND TOXICOLOGY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
MARINE SCIENCE ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
MOLECULAR BIOLOGY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
CHEMISTRY ĐẠI HỌC 23,750 SOUTH STREET
EXTRACTIVE METALLURGY ĐẠI HỌC 24,750 SOUTH STREET
MATHEMATICS AND STATISTICS ĐẠI HỌC 20,000 SOUTH STREET
MINERAL SCIENCE ĐẠI HỌC 24,750 SOUTH STREET
PHYSICS AND NANOTECHNOLOGY ĐẠI HỌC 22,250 SOUTH STREET

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
COMPUTER SCIENCE ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
GAMES SOFTWARE DESIGN AND PRODUCTION ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
GAMES TECHNOLOGY ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
INTERNET SOFTWARE DEVELOPMENT ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET
INTERNETWORKING AND SECURITY ĐẠI HỌC 19,000 SOUTH STREET

LUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC KHÓA HỌC DU HỌC THEO YÊU CẦU PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
CRIMINOLOGY ĐẠI HỌC 20,500 SOUTH STREET
LEGAL STUDIES ĐẠI HỌC 20,500 SOUTH STREET

TRUYỀN THÔNG

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
INTERACTIVE DIGITAL DESIGN ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
JOURNALISM ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
PUBLIC RELATIONS ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET

NGHỆ THUẬT

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ 2013 HỌC PHÍ 2014 CƠ SỞ HỌC
GAMES ART AND DESIGN ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
SCREEN PRODUCTION ĐẠI HỌC 21,750 SOUTH STREET
 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác