DÀN HỢP XƯỚNG PHILIPPINES BIỂU DIỄN TẠI VIỆT NAM

  

ĐOÀN GỒM 21 NGHỆ SỸ THUỘC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT PHILIPPINES. ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO NĂM 1992, DÀN HỢP XƯỚNG ĐẠI HỌC SANTO TOMAS BAO GỒM MỘT SỐ SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN TỪ CÁC TRƯỜNG VÀ CÁC KHOA KHÁC NHAU THUỘC ĐẠI HỌC SANTO TOMAS. TRONG VÒNG HƠN 20 NĂM, HỌ GIÀNH ĐƯỢC 75 GIẢI THƯỞNG LỚN TẠI 22 CUỘC THI QUỐC TẾ, THAM GIA 23 CHUYẾN LƯU DIỄN QUỐC TẾ TẠI ĐỨC, BA LAN, SLOVENIA…

SANG VIỆT NAM LẦN NÀY NGOÀI 2 BUỔI BIỂU DIỄN TẠI NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI (3/10) VÀ NHÀ HÁT TP. HẢI PHÒNG (5/10), SANTO TOMAS CÒN CÓ CÁC BUỔI GIAO LƯU VỚI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG NGHỆ THUẬT./.

 NGUYỆT LÊ