DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ ANH 2015

DANH SÁCH HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ ANH 2015

STT TÊN TRƯỜNG WEBSITE HỌC BỔNG
1 UNIVERSITY OF ULSTER  WWW.ULSTER.AC.UK/  10-33% HỌC PHÍ
2 UNIVERSITY OF ANGLIA RUSKIN  WWW.ANGLIA.AC.UK/  500-1000GBP;3000GBP MBA (HỌC PHÍ MBA 12,900GBP)
3 LONDON SCHOOL OF BUSINESS AND MANAGEMENT WWW.LSBM.ORG.UK/  30% HỌC PHÍ
4 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON   WWW.SOUTHAMPTON.AC.UK/ 15% HỌC PHÍ
5 UNIVERSITY OF YORK  HTTP://WWW.YORK.AC.UK/   3000GBP-100%
6 WEBSTER UNIVERSITY  WWW.WEBSTER.AC.IK 1000 GBP
7 UNIVERSITY OF NORTHAMPTON  WWW.NORTHAMPTON.AC.UK/   25%-100% HỌC PHÍ
8 UNIVERSITY OF WESTMINITER  WWW.WESTMINSTER.AC.UK  10%-100% HỌC PHÍ
9 COVENTRY UNIVERSITY   WWW.COVENTRY.AC.UK  1000GBP
10 UNIVERSIT OF NORTHUMBRIA  WWW.NORTHUMBRIA.AC.UK/
 2000GBP
11 HUDDERSFIELD UNIVERSITY  WWW.HUD.AC.UK  2000-4000 GBP
12 SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY  WWW.SHU.AC.UK 1000-100% HỌC PHÍ
13 UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND  WWW.UWE.AC.UK   1000-2000 GBP
14 SUNDERLAND UNIVERSITY  WWW.SUNDERLAND.AC.UK  1000-2000 GBP
CHÚ Ý: NẾU SV ĐÓNG HỌC PHÍ CẢ NĂM TRƯỚC KỲ KHAI GIẢNG SẼ ĐƯỢC GIẢM 500 BẢNG HOẶC 5% HỌC PHÍ (TÙY TỪNG TRƯỜNG)   THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC ANH: ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN   ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI) EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG