ĐẦU THÁNG 10 BÁN VÉ TÀU TẾT 2014

THEO ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH, TRƯỞNG GA SÀI GÒN, DỰ KIẾN ĐẦU THÁNG 10 GA SẼ BẮT ĐẦU BÁN VÉ CHO TẬP THỂ HÀNH KHÁCH TỪ 20 NGƯỜI TRỞ LÊN ĐI CÙNG TÀU, CÙNG NGÀY, GA ĐI, GA ĐẾN VÀ CÙNG MỘT ĐƠN VỊ.

THEO ÔNG THÀNH, CÁC CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, SINH VIÊN, HỌC SINH CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐỘI VÉ GA SÀI GÒN TỪ 8 GIỜ ĐẾN 16 GIỜ CÁC NGÀY (KỂ CẢ THỨ BẢY, CHỦ NHẬT) ĐỂ ĐẶT MUA VÉ.ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ CÓ SỐ LƯỢNG TỪ 50 NGƯỜI TRỞ LÊN, GA SÀI GÒN SẼ CHIA RA ĐI TRÊN 2-3 ĐOÀN TÀU.

 L.ĐỨC - H.TUYÊN