ĐH LẠC HỒNG CẤP HƠN 3 TỶ ĐỒNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

ĐH LẠC HỒNG CẤP HƠN 3 TỶ ĐỒNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TPO - NGÀY 30/10, ĐH LẠC HỒNG TỔ CHỨC LỄ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CHO TÂN KỸ SƯ, CỬ NHÂN KHÓA 2008-2013 VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 - 2014. TẠI BUỔI LỄ, LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG CHO TÂN SINH VIÊN THỦ KHOA ĐẦU VÀO NĂM HỌC 2013 - 2014.
KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐH LẠC HỒNG.
THEO ĐÓ, 6 THỦ KHOA NGÀNH DƯỢC ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG VỚI MỨC 30 TRIỆU ĐỒNG/SUẤT. BÊN CẠNH ĐÓ, 2 THỦ KHOA NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG MỨC 13 TRIỆU ĐỒNG/SUẤT. NHÀ TRƯỜNG CŨNG TRAO HỌC BỔNG CHO HƠN 500 SINH VIÊN VƯỢT KHÓ, HỌC GIỎI VỚI MỨC HỌC BỔNG CAO NHẤT LÀ 11 TRIỆU ĐỒNG/SUẤT. KINH PHÍ NHÀ TRƯỜNG DÀNH ĐỂ CẤP HỌC BỔNG TRONG NĂM HỌC NÀY LÀ HƠN 3 TỶ ĐỒNG. DỊP NÀY, NHÀ TRƯỜNG CŨNG TỔ CHỨC LỄ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CHO HƠN 2000 SINH VIÊN. TRƯỜNG CŨNG ĐÃ KHEN THƯỞNG CHO 994 SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI KHÁ, GIỎI. CÓ 15 TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ TỐT NGHIỆP THỦ KHOA ĐƯỢC VINH DANH TẠI BUỔI LỄ. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG LÊN ĐẾN 2 TỶ ĐỒNG. NHƯ VẬY, TỔNG KINH PHÍ DÙNG ĐỂ LÀM HỌC BỔNG VÀ KHEN THƯỞNG CHO SINH VIÊN ĐH LẠC HỒNG TRONG NĂM 2013 LÀ 5 TỶ ĐỒNG. TÂM AN

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -