ĐƠN ĐĂNG KÍ XIN HỌC BỔNG - TRUNG QUỐC

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN HỌC BỔNG

  HỌ VÀ TÊN:                              TÊN TIẾNG TRUNG (NẾU BIẾT) SỐ HỘ CHIẾU:                                                                          GIỚI TÍNH: NGÀY THÁNG NĂM SINH: NƠI SINH: QUÊ QUÁN: NGHỀ NGHIỆP:                                                 TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN:                                                           DÂN TỘC: ĐỊA CHỈ NƠI Ở HIỆN TẠI: SỐ ĐIỆN THOẠI:                                                                                    EMAIL:   HỌ TÊN BỐ:                                                                                          NGHỀ NGHIỆP: NĂM SINH:                                                                                          ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: HỌ TÊN MẸ:                                                                                         NGHỀ NGHIỆP: NĂM SINH:                                                                                          ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:   THỜI GIAN HỌC CẤP 3, (ĐẠI HỌC, THẠC SỸ): TỪ THÁNG …NĂM ..  ĐẾN THÁNG   NĂM TRƯỜNG THEO HỌC: HỌC TẠI KHOA: CHUYÊN NGÀNH: ĐIỂM TB CHUNG: XẾP LOẠI HỌC LỰC: TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH: TỐT  KHÁ  TB  KHÔNG BIẾT      CHỨNG CHỈ: TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG:           TỐT  KHÁ  TB  KHÔNG BIẾT      CHỨNG CHỈ: TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ KHÁC: TRONG THỜI GIAN HỌC CÓ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG GÌ KHÔNG?   TRONG THỜI GIAN HỌC CÓ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO, ĐOÀN THỂ GÌ KHÔNG?   DANH MỤC CÁC ẤN PHẨM XUẤT BẢN HOẶC CÁC BÀI NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ĐĂNG (NẾU CÓ)     CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ HỌC: THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH: TỪ THÁNG …NĂM ..  ĐẾN THÁNG   NĂM CÓ ĐĂNG KÝ HỌC 1 NĂM TIẾNG TRUNG KHÔNG?                      CÓ       KHÔNG ĐĂNG KÝ XIN HỌC BỔNG: TOÀN PHẦN CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC. NGƯỜI KHAI (KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN) BẠN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TƯ VẤN THEO FORM:   FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC   THÔNG TIN LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC: ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.47.1855 EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG! - HUONG DO -