“ĐỒNG HÀNH ĐẾN GIẢNG ĐƯỜNG LẦN 2-2013”

CÁC BẠN TRẺ XEM TRƯNG BÀY SÁCH, TRANH ẢNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH - ẢNH: THỦY NGỌC

>> BUỔI GẶP MẶT “XƯA NAY HIẾM”
>> NGUỒN ĐỘNG VIÊN ĐỂ VƯỢT QUA THỬ THÁCH

ĐƯỢC BIẾT ĐÂY LÀ MỘT DỰ ÁN PHI LỢI NHUẬN DO NHIỀU NHÀ HẢO TÂM CHUNG TAY TIẾP SỨC CHO SVHS NGHÈO HIẾU HỌC TRÊN TOÀN QUỐC (KHỞI XƯỚNG TỪ THÁNG 3-2013). THEO ĐÓ, BẠN TRẺ NHẬN HỌC BỔNG CÒN ĐƯỢC CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ NHÀ TRỌ, ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG.

THỦY NGỌC