DU HỌC ĐỨC CÁC CHI TIẾT VỀ THỦ TỤC LÀM VISA CẦN BIẾT

DU HỌC ĐỨC CÁC CHI TIẾT VỀ THỦ TỤC LÀM VISA CẦN BIẾT NẾU BẠN LÀ MỘT SINH VIÊN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH DU HỌC ĐỨC (DU HOC DUC)  THÌ CŨNG NHƯ ĐỐI VỚI NHIỀU QUỐC GIA KHÁC, VISA LÀ MỘT THỦ TỤC THIẾT YẾU TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG. THEO LUẬT DI TRÚ CỦA ĐỨC THÌ VISA LÀ MỘT THỦ TỤC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG DÂN SINH SỐNG NGOÀI LÃNH THỔ CÁC NƯỚC CHÂU ÂU HOẶC CÁC BANG MÀ NƯỚC ĐỨC CÓ HIỆP ƯỚC VỚI. VISA DU LỊCH VÀ VISA DU HỌC LÀ 2 KHÁI NIỆM HOÀN TOÀN KHÁC HẲN NHAU.  

ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM CẤP VISA CHÍNH LÀ ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC HOẶC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI NƯỚC SỞ TẠI. BẠN NÊN NHỚ KĨ MỘT ĐIỀU RẰNG CHỈ LÀM ĐƠN XIN CẤP VISA KHI ĐÃ CÓ GIẤY GỌI NHẬP HỌC CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐỨC. DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT DÀNH CHO CÁC DU HỌC SINH TRONG VIỆC CHUẨN BỊ VISA.

I.     MỘT SỐ LỜI KHUYÊN CHO DU HỌC SINH CHUẨN BỊ DU HỌC ĐỨC 

 • NỘP ĐƠN XIN VISA VÀ CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ÍT NHẤT 8 TUẦN TRƯỚC KHI ĐI
 • CÓ 2 LOẠI VISA: VISA CẤP CHO DU HỌC SINH KHÔNG CÓ CHỨNG NHẬN NHẬP HỌC VÀ VISA CẤP CHO DU HỌC SINH CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN NHẬP HỌC HOẶC THƯ MỜI TỪ CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI ĐỨC.
 • MỘT LOẠI VISA KHÁC DÀNH CHO ỨNG VIÊN THEO HỌC CÁC KHÓA TIẾNG ĐỨC. KHI SANG ĐỨC HỌC TIẾNG ỨNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM THÊM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU MUỐN TIẾP TỤC THEO HỌC TẠI ĐỨC SAU KHÓA HỌC TIẾNG, ỨNG VIÊN CẦN LÀM ĐƠN NÊU RÕ.

II.   CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT CHO VIỆC XIN VISA 

 VỚI “STUDENT APPLICANT” VISA: 

 • MỘT HỘ CHIẾU VỚI 2 ẢNH
 • BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP CÓ CÔNG CHỨNG
 • HỌC BẠ, GIẤY TỜ VỀ HỌC VẤN
 • CHỨNG NHẬN TRÌNH ĐỘ TIẾNG ĐỨC HOẶC KHÓA HỌC 20 GIỜ/ 1 TUẦN TIẾNG ĐỨC TẠI ĐỨC.
 • CHỨNG MINH KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

 VỚI “STUDENT VISA”: 

 • CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
 • CHỨNG NHẬN VỀ THÔNG TIN NƠI Ở VÀ ĐĂNG KÍ VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI ĐỨC

 VỚI CÁC ỨNG VIÊN HỌC TIẾNG: 

 • MỘT HỘ CHIẾU VÀ 2 ẢNH
 • ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC
 • BẢO HIỂM VÀ CHI PHÍ SINH SỐNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC
 • CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

 VỚI DU HỌC SINH NÓI CHUNG: 

 • CHỨNG MINH TÀI CHÍNH
 • KÊ KHAI NGƯỜI BẢO LÃNH
 • CHỨNG MINH KHẢ NĂNG CHI TRẢ SINH HOẠT HÀNG THÁNG.

NẾU NGƯỜI BẢO LÃNH Ở NƯỚC SỞ TẠI BẠN NÊN CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO LÃNH TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH TRONG THỜI GIAN CỤ THỂ (THU NHẬP TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH LÀ 4000$/ 1 THÁNG, THUẾ, TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NGHỀ NGHIỆP, ĐĂNG KÍ KINH DOANH THƯƠNG MẠI). NẾU NGƯỜI BẢO LÃNH Ở ĐỨC BẠN CŨNG CẦN CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO LÃNH. NẾU BẠN CÓ HỌC BỔNG DU HỌC BẠN CẦN CÓ THƯ XÁC NHẬN. HI VỌNG CHÚT THÔNG TIN NÀY SẼ BỔ ÍCH VỚI NHỮNG BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH DU HỌC ĐỨC VÀ ĐANG CHUẨN BỊ HÀNH TRANG CHO CHUYẾN ĐI DU HỌC CỦA MÌNH!

   

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -