DU HỌC ĐỨC : CÁC LOẠI BẰNG CẤP GIÁO DỤC ĐỨC

BANG CAP TAI DUC DU HỌC ĐỨC : CÁC LOẠI BẰNG CẤP GIÁO DỤC ĐỨCDU HỌC ĐỨC – BẰNG CẤP ĐẦU TIÊN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP, ĐẠI HỌC TỔNG HỢP KỸ THUẬT ĐỨC LÀ BẰNG DIPLOM, BẰNG MAGISTER/MAGISTRA ARTIUM VÀ BẰNG STAATSEXAMEN (BẰNG TỐT NGHIỆP QUỐC GIA). SAU ĐÓ, SAU KHI HOÀN TẤT NGHIÊN CỨU SINH, HỌC VỊ ĐƯỢC PHONG LÀ TIẾN SĨ (DOKTOR, DR.).

  BÊN CẠNH CÁC BẰNG CẤP VỪA NÊU, HAI BẰNG CẤP QUỐC TẾ CŨNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH LÀ BẰNG BACHELOR (BA HAY BSC) VÀ BẰNG MASTER (MA HAY MSC).

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG, BẰNG TỐT NGHIỆP LÀ BẰNG “DIPLOM (FH)” HAY CÁC BẰNG CẤP QUỐC TẾ BACHELOR VÀ MASTER.

 DIPLOM (DIPL.) : BẰNG CẤP NÀY LÀ BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH KHOA HỌC, CÁC NGÀNH KỸ THUẬT, CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ PHẦN LỚN CÁC NGÀNH XÃ HỘI. SAU KHI HOÀN TẤT CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH, BẠN PHẢI VIẾT MỘT BÀI LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP (DIPLOMARBEIT) VÀ SẼ TRẢI QUA VÀI KỲ KIỂM TRA VIẾT CŨNG NHƯ VẤN ĐÁP.

 MAGISTER/MAGISTRA ARTIUM (M.A.) : TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH NHÂN VĂN VÀ MỘT VÀI NGÀNH XÃ HỘI, BẠN ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CẤP NÀY. KHÁC VỚI KỲ KIỂM TRA DIPLOM, KIỂM TRA MAGISTER/MAGISTRA ARTIUM ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG HAI MÔN HỌC CHÍNH HAY MỘT MÔN HỌC CHÍNH VÀ HAI MÔN HỌC PHỤ. KIỂU KIỂM TRA CỤ THỂ CÓ KHÁC NHAU GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, NHƯNG ĐIỂM CHUNG LÀ PHẢI VIẾT MỘT BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (MAGISTERARBEIT) VÀ SẼ TRẢI QUA CÁC KỲ VẤN ĐÁP.

 STAATSEXAMEN : CÁC NGÀNH SƯ PHẠM, LUẬT, Y VÀ DƯỢC LÀ CÁC NGÀNH BỊ KIỂM SOÁT BỞI CHÍNH PHỦ LIÊN BANG HAY CÁC CHÍNH PHỦ TIỂU BANG. TẠI ĐỨC, TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH VỪA NÊU VÀ CÓ BẰNG STAATSEXAMEN MỚI ĐƯỢC PHÉP HÀNH NGHỀ. ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI HỌC LUẬT, MỘT SỐ TRƯỜNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH LUẬT THI BẰNG MAGISTER.

 BACHELOR VÀ MASTER : NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG QUỐC TẾ BACHELOR/MASTER.

 NGHIÊN CỨU SINH/TIẾN SĨ : CÓ THỂ LÀM NGHIÊN CỨU SINH TRONG TẤT CẢ CÁC NGÀNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP, ĐẠI HỌC TỔNG HỢP KỸ THUẬT ĐỨC. ĐIỀU KIỆN THEN CHỐT LÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (DIPL., M.A., STAATSEXAMEN HAY MA, MSC) VÀO LOẠI KHÁ/GIỎI.

 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -