DU HỌC ĐỨC: CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THẠC SĨ

EMBL DUC 300X146 DU HỌC ĐỨC: CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THẠC SĨ DU HỌC ĐỨC: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THẠC SĨ TẠI EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) TẠI ĐỨC.    TÊN DỰ ÁN:  SINGLE-CELL METAGENOMICS USING DROPLET-BASED MICROFLUIDICS (ĐƠN HÓA VI TẾ BÀO NHỜ SỬ DỤNG MICROFLUIDICS DẠNG GIỌT)  ĐẤT NƯỚC : ĐỨC  BẬC HỌC : CHỨNG CHỈ/THẠC SĨ  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU : EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)   ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO ỨNG VIÊN QUỐC TẾ    MIÊU TẢ CHƯƠNG TRÌNH : NHIỀU MÔI TRƯỜNG SINH HỌC (ĐẤT, ĐƯỜNG RUỘT CỦA CON NGƯỜI,…) LÀ NƠI SINH SỐNG CỦA NHIỀU LOÀI KHÁC NHAU, PHỨC TẠP VÀ KHÔNG ĐỒNG NHẤT. THỰC TẾ, THẬM CHÍ TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI, VI KHUẨN VÀ SINH VẬT ĐƠN BÀO NHIỀU HƠN TẾ BÀO CỦA CON NGƯỜI. KHÔNG MAY LÀ CHỈ CÓ 1 PHẦN NHỎ TRONG SỐ ĐÓ LÀ CÓ THỂ BỊ CÁCH LY VÀ NGHIÊN CỨU VÌ CẤU HÌNH VÀ KIỂU GEN CỦA CHÚNG LÀ CỰC KỲ KHÓ XÁC ĐỊNH. MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN LÀ ĐẶC ĐIỂM HÓA VÀ TRÌNH TỰ HÓA CÁC TẾ BÀO ĐƠN LẺ TỪ 1 QUẦN THỂ ĐA DẠNG DỰA TRÊN MICROFLUIDICS DẠNG GIỌT. CÁC TẾ BÀO SẼ ĐƯỢC GIỮ LẠI Ở DẠNG GIỌT ĐƠN LẺ NHŨ TƯƠNG, ĐƯỢC PHÂN LOẠI DỰA THEO KIỂU HÌNH (VÍ DỤ: HOẠT ĐỘNG CỦA ENZIM…) VÀ PHÂN TÍCH (VÍ DỤ: BỞI TRÌNH TỰ HAY QPCR) TRÊN PHẠM VI VI MÔ.  YÊU CẦU : NHỮNG CÁ NHÂN CÓ ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ HAY BẰNG THẠC SĨ TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, CÓ NIỀM YÊU THÍCH SAY MÊ VỚI CÔNG VIỆC ĐỀU CÓ THỂ NỘP ĐƠN THAM GIA. CÁC ỨNG VIÊN PHẢI CÓ KIẾN THỨC/ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG CÁC NGÀNH: KHOA HỌC ĐỜI SỐNG, HÓA HỌC, VẬT LÝ, KỸ THUẬT. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC TẾ PCR, MICROFLUIDICS SẼ LÀ 1 ƯU ĐIỂM; NHƯNG SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BẮT BUỘC.  ĐĂNG KÝ : ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI: NẾU CÓ THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH, LIÊN HỆ DR.CHRISTOPH MERTEN CHRISTOPH.MERTEN@EMBL.DE  HẠN CHÓT : 31/12/2011   ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XEM  : HTTP://IG14.I-GRASP.COM/FE/TPL_EMBL01.ASP?S=PYAXDIFSQHTYVVHQN&JOBID=47090,2325586256&KEY=43878771&C=798686025661&PAGESTAMP=DBUOGEIEEIFRJOFWMP

 THEO: SCHOLARSHIP PLANET 

   

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -