DU HỌC MỸ: NATIONAL LIBERAL ARTS!

DU HỌC MỸ: NATIONAL LIBERAL ARTS!

BẠN ĐANG CÓ Ý ĐỊNH DU HỌC MỸ? BẠN ĐÃ TÌM HIỂU RÕ HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ ĐẶC BIỆT KHÁI NIỆM NATIONAL LIBERAL ARTS - NHỮNG TRƯỜNG HỌC CHỈ CÓ BẬC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, QUY MÔ NHỎ, Ý THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ "SCHOOL SPIRIT" MẠNH. 

ƯU ĐIỂM
- ƯU TIÊN ĐẦU TIÊN LÀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
- HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÀI CHÍNH LỚN
- GIÁO SƯ CHÚ TRỌNG ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN DO SỐ HỌC SINH TRONG MỘT LỚP ÍT
- BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG QUAN TÂM SÁT SAO ĐẾN NHỮNG NHU CẦU CỦA SINH VIÊN
- CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN GẮN BÓ, KHĂNG KHÍT
- NỀN GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, ĐÒI HỎI SINH VIÊN HỌC NHỮNG LỚP CÓ THỂ KHÔNG PERTAINING VỚI MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
NHƯỢC ĐIỂM
- CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT TÀI LIỆU, NGHIÊN CỨU KHÔNG DỒI DÀO NHƯ CÁC TRƯỜNG UNIVERSITIES
- SO VỚI UNIVERSITIES THÌ ÍT ĐƯỢC BIẾT TIẾNG HƠN
- KHÔNG NHIỀU KHOÁ HỌC ĐỂ CHỌN LỰA NHƯ UNIVERSITIES COLLEGE HAY UNIVERSITY?

NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG CÁC TRƯỜNG COLLEGE LÀ CÁC TRƯỜNG “CAO ĐẰNG” VÀ CÓ TRÌNH ĐỘ THẤP HƠN CÁC TRƯỜNG “ĐẠI HỌC” - UNIVERSITY. ĐÂY LÀ MỘT QUAN NIỆM SAI LẦM. TRÊN THỰC TẾ, Ở MỸ, "COLLEGE" LÀ TỪ THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG CHUNG ĐỂ CHỈ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM NÓI CHUNG, TRONG ĐÓ BAO GỒM CẢ CÁC TRƯỜNG COLLEGE VÀ UNIVERSITY.

VẬY ĐÂU LÀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC TRƯỜNG COLLEGE VÀ UNIVERSITY?

THỨ NHẤT LÀ SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUY MÔ. COLLEGE ĐA PHẦN THƯỜNG TƯ THỤC, CÓ DƯỚI 3000 SINH VIÊN. TRONG KHI ĐÓ, SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG “UNIVERSITY” THƯỜNG KHÔNG DƯỚI 3000. NHỮNG TRƯỜNG UNIVERSITY LỚN NHẤT THƯỜNG LÀ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP, VỚI SỐ LƯƠNG SINH VIÊN LÊN TỚI VÀI CHỤC NGÀN.

THỨ HAI LÀ KHÁC BIỆT VỀ CÁC CẤP ĐÀO TẠO. COLLEGE THƯỜNG CHUYÊN VỀ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC HỆ 4 NĂM. CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP COLLEGE ĐƯỢC CẤP BẰNG CỬ NHÂN B.A (BACHELOR OF ARTS) HOẶC B.S (BACHELOR OF SCIENCE), NGOẠI TRỪ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NHƯ DARTMOUTH COLLEGE, COLLEGE OF WILLIAM AND MARY, BOSTON COLLEGE… TRONG KHI ĐÓ, UNIVERSITY THƯỜNG BAO GỒM CẢ BẬC ĐẠI HỌC (CỬ NHÂN) VÀ SAU ĐẠI HỌC (THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ). TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, CÁC TRƯỜNG COLLEGE CŨNG CÓ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, NHƯNG THƯỜNG DƯỚI QUY MÔ NHỎ.

NGOÀI RA, COLLEGE ĐÔI KHI CÒN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ CHỈ CÁC KHOA TRONG MỘT UNIVERSITY LỚN, CHẲNG HẠN NHƯ THE COLLEGE OF ENGINEERING THUỘC CORNELL UNIVERSITY, HOẶC CHỈ RIÊNG BẬC ĐẠI HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG NÀY, VÍ DỤ NHƯ HARVARD COLLEGE VÀ YALE COLLEGE ĐỀU TRỰC THUỘC HARVARD UNIVERSITY VÀ YALE UNIVERSITY. VÀ HÃY CŨNG XEM RANKINGS CÁC TRƯỜNG NÀY TẠI US NEWS