DU HỌC PHÁP: HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP

DU HỌC PHÁP: HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP LÀ MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐA DẠNG, PHONG PHÚ VỚI NHIỀU NGÀNH HỌC KHÁC NHAU VÀ THỐNG NHẤT TRÊN TOÀN CHÂU ÂU. CÓ RẤT NHIỀU LOẠI HÌNH CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN VÀ CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐƯỢC QUỐC TẾ CÔNG NHẬN  VỚI NHỮNG MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG THỨC GIẢNG DẠY VÀ THỦ TỤC TUYỂN SINH KHÁC NHAU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CHỌN LỰA SAU KHI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

I. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRẺ EM ĐƯỢC ĐI HỌC, KHÔNG KỂ MÀU DA, GIỚI TÍNH, NGUỒN GỐC, TÔN GIÁO. GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở PHÁP MIỄN PHÍ VÀ BẮT BUỘC. TRƯỜNG HỌC DÀNH CHO CẢ HỌC SINH NAM VÀ HỌC SINH NỮ HỌC CHUNG. TRONG TRƯỜNG HỌC, THANG ĐIỂM ÁP DỤNG LÀ 20/20. 1.    NHÀ TRẺ (LA GARDERIE, LA CRÈCHE). TRẺ TỪ 3 THÁNG ĐẾN 2 HAY 3 TUỔI. CHI PHÍ TÍNH TRÊN THU NHẬP CỦA GIA ĐÌNH. NHÀ TRẺ LÀ TRƯỜNG CÔNG, ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC NÊN CHI PHÍ THẤP. NGOÀI RA, CÒN CÓ HỆ THỐNG CÁC HỘ GIỮ TRẺ TẠI GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI GIỮ TRẺ LƯU ĐỘNG. 2.    TRƯỜNG TIỂU HỌC (CẤP 1 - L'ÉCOLE PRIMAIRE).
  • ĐĂNG KÍ TẠI PHÒNG GIÁO DỤC, TOÀ THỊ CHÍNH: MAIRIE (VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH CỦA THỊ TRẤN) NƠI GIA ĐÌNH BẠN Ở.
  • CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT:
  • CHỨNG TỪ XÁC NHẬN NƠI CƯ NGỤ: HOÁ ĐƠN (QUITTANCE) THUÊ NHÀ, HAY HOÁ ĐƠN (FACTURE) TIỀN ĐIỆN...
  • GIẤY KHAI SINH (ACTE DE NAISSANCE) CỦA TRẺ,
  • SỔ Y BẠ (CARNET DE SANTÉ) CỦA TRẺ,
2.1.        CÁC LỚP MẪU GIÁO (MATERNELLE): MẪU GIÁO DÀNH CHO TRẺ TỪ 2 HAY 3 TUỔI ĐẾN 6 TUỔI 2.2.        TRƯỜNG TIỂU HỌC (ÉLÉMENTAIRE). GIÁO DỤC TIỂU HỌC 5 NĂM, DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 7 TUỔI ĐẾN 11 TUỔI, LÀ BẮT BUỘC VÀ MIỄN PHÍ. -       LỚP VỠ LÒNG (COURS PRÉPARATOIRE - CP). -       LỚP SƠ CẤP 1 VÀ 2 (COURS ÉLÉMENTAIRES - CE1, CE2 ). -       LỚP TRUNG CẤP 1 VÀ 2 (COURS MOYENS - CM1, CM2). 3.    TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (CẤP 2 - LE COLLÈGE) GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 4 NĂM, DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 12 TUỔI ĐẾN 16 TUỔI, LÀ BẮT BUỘC VÀ MIỄN PHÍ. -       LỚP NHẬP MÔN (CYCLE D'ADAPTATION - 6ÈME). -       LỚP TRUNG (CYCLE CENTRAL - 5ÈME, 4ÈME). -       LỚP ĐỊNH HƯỚNG (CYCLE D'ORIENTATION - 3ÈME). CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ GỒM CÁC MÔN (DISCIPLINES): TIẾNG PHÁP, TOÁN, LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHOA HỌC SỰ SỐNG VÀ TRÁI ĐẤT, KĨ THUẬT, NGHỆ THUẬT CHẤT DẺO, NHẠC, THỂ DỤC VÀ THỂ THAO, HOÁ LÍ. BẰNG CẤP: CUỐI NĂM CẤP 2, HỌC SINH LÀM BÀI KIỂM TRA QUỐC GIA CHO BẰNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ (BREVET). 4.    TRƯỜNG TRUNG HỌC (CẤP 3 – LE LYCÉE). GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 3 NĂM DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 17 TUỔI ĐẾN 18 TUỔI. HỌC SINH SAU LỚP ĐỊNH HƯỚNG SẼ CHỌN HỌC LẤY BẰNG TÚ TÀI TỔNG QUÁT HAY KĨ THUẬT 4.1.        TRƯỜNG TỔNG QUÁT VÀ KĨ THUẬT (LE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE). -       LỚP ĐỆ NHỊ (CLASSE DE SECONDE, CYCLE DE DÉTERMINATION - GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE). SAU NĂM ĐỆ NHỊ, HỌC SINH SẼ CHỌN HỌC HAI NĂM CUỐI THEO HỆ THỐNG TỔNG QUÁT VÀ KĨ THUẬT. -       LỚP CUỐI (CYCLE TERMINAL GỒM LỚP ĐỆ NHẤT VÀ LỚP CUỐI CẤP - 1ÈRE ET TERMINALE). CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỔNG QUÁT GỒM 3 NGÀNH (SÉRIE) CẤP BẰNG TÚ TÀI (TRUNG HỌC) TỔNG QUÁT (BACCALAURÉAT GENERAL). -       KINH TẾ VÀ XÃ HỘI (ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - E.S.): TOÁN, KHOA HCỌC KINH TẾ VÀ XÃ HỘI, NGÔN NGỮ . -       VĂN HỌC (LITTÉRAIRE - L) : VĂN CHƯƠNG CƠ BẢN, VĂN CHƯƠNG VÀ NGÔN NGỮ, VĂN CHƯƠNG VÀ NGHỆ THUẬT, VĂN CHƯƠNG VÀ TOÁN HỌC. -       KHOA HỌC (SCIENTIFIQUE - S): TOÁN, LÍ HOÁ , KHOA HỌC SỰ SỐNG VÀ TRÁI ĐẤT, KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KĨ THUẬT GỒM 8 LOẠI (CATEGORIES), CẤP BẰNG TÚ TÀI KĨ THUẬT (BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE): -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THỰC HÀNH (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE - S.T.L.) -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - S.T.I.) -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT QUẢN LÍ (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION - S.T.G.) -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT Y TẾ VÀ XÃ HỘI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - S.T.2.S.) , THAY THẾ CHO S.M.S. -       KĨ THUẬT NHẠC VÀ MÚA (TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE - T.M.D.) -       KHÁCH SẠN (HÔTELLERIE). -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT NÔNG HỌC VÀ SINH VẬT (LE BACCALAURÉAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT - S.T.A.V), THAY THẾ HAI BẰNG S.T.P.A. (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGROALIMENTAIRE) ET S.T.A.E. (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT)) -       KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT - S.T.A.E.) - BẰNG TÚ TÀI (TRUNG HỌC – BACCALAURÉAT); CUỐI NĂM THỨ 3, HỌC SINH LÀM BÀI KIỂM TRA (L'EXAMEN DU BACCALAURÉAT), À BẰNG CẤP TIÊN QUYẾT ĐỂ THEO HỌC CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC. -       BẰNG TÚ TÀI TỔNG QUÁT (BACCALAURÉAT GENERAL). -       BẰNG TÚ TÀI KĨ THUẬT (BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE) 4.2.        TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (LE LYCÉE PROFESSIONNEL). SAU NĂM THỨ NHẤT CỦA TRUNG HỌC, HỌC SINH CÓ THỂ THEO HỌC LỚP ĐỆ NHỊ HỌC NGHỀ (CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE). -       CHỨNG CHỈ NGHỀ BẬC 1 (CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE - C.A.P.) -       CHỨNG CHỈ NGHỀ (BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES - B.E.P.). -       BẰNG TRUNG HỌC NGHỀ (BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - BAC PRO): HỌC 2 NĂM , CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ (LES LYCÉES DES MÉTIERS). DU HOC PHAP 0 II.  HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (ENSEIGNEMENT SUPE'RIEUR) CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG Ở PHÁP CÓ ĐÀO TẠO 1.    CỬ NHÂN (3 NĂM) : BẰNG ĐẠI HỌC (DIPLÔME UNIVERSITAIRE) -       NĂM THỨ NHẤT (LICENCE 1), -       NĂM THỨ HAI  (LICENCE 2), -       NĂM THỨ BA  (LICENCE 3). 2.    THẠC SĨ (2 NĂM) : -       NĂM THỨ NHẤT  (MASTER 1), -       NĂM THỨ HAI  (MASTER 2), Ở PHÁP CÓ 2 LOẠI BẰNG THẠC SĨ  (MASTER). -     THẠC SĨ NGHIÊN CỨU (MASTER RECHERCHE - DEA): DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI HƯỚNG VÀO MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY. -     THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH (MASTER PROFESSIONNEL - DESS), DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN HỌC CHUYÊN SÂU HƠN ĐỂ ĐI LÀM TRONG CÁC CÔNG TY, ĐƠN VỊ... 3.    TIẾN SĨ (3 NĂM). BẰNG TIẾN SĨ (DOCTEUR): XÉT VỀ MẶT MÔ HÌNH ĐÀO TẠO, HỆ THỐNG GIÁO DỤC SAU PHỔ THÔNG CỦA PHÁP CÓ 2 MÔ HÌNH RIÊNG BIỆT -  MÔ HÌNH ĐẠI HỌC (UNIVERSITÉ) : MÔ HÌNH TRƯỜNG CÔNG NÀY GIỐNG NHƯ MÔ HÌNH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC HỆ THỐNG ANH, MỸ (VÀ VIỆT NAM). TUY NHIÊN Ở PHÁP, CHỈ MỘT SỐ RẤT ÍT CÁC TRƯỜNG TỔ CHỨC THI TUYỂN ĐẦU VÀO Ở BẬC CỬ NHÂN (BAC + 3) VÀ THẠC SĨ (BAC + 5). ĐA SỐ CÁC SINH VIÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN DỰA TRÊN HỒ SƠ TUYỂN VÀ CÓ THỂ CÓ BÀI KIỂM TRA PHỎNG VẤN. - MÔ HÌNH TRƯỜNG LỚN (GRANDE ECOLE) : ĐÂY LÀ MÔ HÌNH ĐẶC BIỆT CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP. KHÁC VỚI VIỆC TUYỂN CHỌN HỒ SƠ TRONG MÔ HÌNH ĐẠI HỌC, KỲ THI TUYỂN VÀO CÁC GRANDE ECOLE CÓ TÍNH CHỌN LỌC RẤT CAO. CÁC TRƯỜNG LỚN CŨNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI THEO DANH TIẾNG VÀ CHẤT LƯỢNG. HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG DANH TIẾNG NHẤT NHƯ PARISTECH (BAO GỒM CÁC TRƯỜNG ÉCOLE POLYTECHNIQUE, MINES, PONTS & CHAUSSÉES, HEC - HAUTE ÉCOLE DE COMMERCE, ENS - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE, ENA - ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION… TUYỂN CHỌN VÀ ĐÀO TẠO CÁC NHÀ QUẢN LÝ KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT, CHÍNH TRỊ, CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU CHO BỘ MÁY KINH TẾ (NHÀ NƯỚC VÀ TƯ NHÂN), CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI PHÁP. BÊN CẠNH HAI MÔ HÌNH TRÊN ĐÂY, HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP CÒN CÓ CÁC VIỆN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (IAE - INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES). VIỆN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP LÀ MỘT ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TUY NHIÊN LẠI THUỘC HỆ THỐNG TRƯỜNG TƯ CÓ TƯ CÁCH TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LÝ ĐỘC LẬP. MÔ HÌNH IAE CŨNG GIỐNG NHƯ MÔ HÌNH CÁC TRƯỜNG THƯƠNG MẠI (BUSINESS SCHOOL) CỦA ANH, MĨ, NHIỀU VIỆN QUẢN LÝ CÓ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY XẾP HẠNG HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU VÀ CÓ DANH TIẾNG SÁNH NGANG VỚI CÁC TRƯỜNG GRANDE ÉCOLE. NGOÀI RA CÒN CÓ VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN ĐÀO TẠO VỀ CÔNG NGHỆ (IUT- INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA TECHNOLOGIE) CÓ MỤC TIÊU TRANG BỊ CHO SINH VIÊN SAU 2 NĂM ĐÀO TẠO (TOÀN THỜI GIAN TẠI TRƯỜNG HOẶC VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI DOANH NGHIỆP) TẤM BẰNG ĐẠI HỌC VỀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC LĨNH VỰC SẢN XUẤT, NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẰNG THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THEO HỆ THỐNG CẢI CÁCH LMD (LICENCE-MASTER-DOCTORAT) CỦA CHÂU ÂU. CUỐI CÙNG LÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH, ĐÂY CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT KẾT HỢP THỰC HÀNH RẤT CHUYÊN SÂU, CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH (ÉCOLES SPÉCIALISÉES) CHO PHÉP SINH VIÊN RA TRƯỜNG CÓ THỂ HÀNH NGHỀ VÀ TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ NGAY. BẰNG KIẾN TRÚC SƯ, VỀ MỸ THUẬT, NGHỆ THUẬT CŨNG NHƯ NGÀNH Y DƯỢC NẰM TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NÀY. DU HOC PHAP

BẠN VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN TƯ VẤN THEO FORM:

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DU HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC:

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0964.280.101 MS QUYÊN BÙI

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

HUONG DO -