free html hit counter

Hotline 24/7

0984.761634

DU HOC SINGAPORE: HỌC VIỆN KINH DOANH QUỐC TẾ KING

Quốc gia:
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

KIBS LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG TƯ THỤC VỚI CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TỐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, SINGAPORE. ĐỒNG THỜI, CHÚNG TÔI CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VỚI PHÒNG THƯƠNG MẠI LONDON (LCCI, ANH) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG (WDA, SINGAPORE) CUNG CẤP CỦA CHÚNG TA VỀ CÁC KHÓA HỌC TẬP TRUNG VÀO NGÀNH KINH DOANH VÀ NGÀNH QUẢN LÝ.   CÁC KHÓA HỌC...
Tiếp nhận thông tin cập nhật: 0918698596

CAMPUS KIBS02 DU HOC SINGAPORE: HỌC VIỆN KINH DOANH QUỐC TẾ KINGKIBS LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRƯỜNG TƯ THỤC VỚI CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TỐT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, SINGAPORE. ĐỒNG THỜI, CHÚNG TÔI CŨNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VỚI PHÒNG THƯƠNG MẠI LONDON (LCCI, ANH) VÀ CƠ QUAN PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG (WDA, SINGAPORE) CUNG CẤP CỦA CHÚNG TA VỀ CÁC KHÓA HỌC TẬP TRUNG VÀO NGÀNH KINH DOANH VÀ NGÀNH QUẢN LÝ.

 

CÁC KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH, KHÓA HỌC CAO ĐẲNG, KHÓA HỌC CAO ĐẲNG CHUYÊN SÂU VÀ SẼ CUNG CẤP VÀ TRANG BỊ CHO SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI VỚI KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN MÔN VÀ NGHỀ NGHIỆP SAU NÀY CỦA HỌ.

VỚI TẤT CẢ CÁC CÁCH QUẢN LÝ TỐT, KIBS NHẰM MỤC ĐÍCH ĐỂ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN VÀ HY VỌNG SẼ LÀ SỰ LỰA CHỌN ƯA THÍCH CỦA HỌC SINH. CÓ THỂ HÀNH TRÌNH HỌC TẬP CỦA BẠN VỚI KIBS SẼ ĐEM LẠI CHO BẠN KẾT QUẢ MỸ MÃN VÀ MỘT TƯƠNG LAI VỮNG CHẮC.

 TRƯỜNG CHUYÊN ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH: 

 CAO ĐẲNG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH:  CAO ĐẲNG TRONG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH ĐƯỢC CẤP BỞI TRƯỜNG TƯ THỤC QUỐC TẾ KINGS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (KIBS) VỚI MỤC ĐÍCH ĐỂ TẠO SỰ TỰ TIN CHO NGƯỜI HỌC VỚI KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VÀ NHỮNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỂ THÍCH NGHI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH. CHƯƠNG TRÌNH NÀY SẼ TẬP TRUNG VÀ NHẤN MẠNH VÀO SỰ XUẤT SẮC TRONG BẤT KỲ TỔ CHỨC KINH DOANH NÀO VÀ RẤT LÝ TƯỞNG CHO NGƯỜI HỌC VỚI ƯỚC MUỐN THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP VÀ CHO NHỮNG NGƯỜI MUỐN HỌC THEM VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH.

 CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH  CAO ĐẲNG NÂNG CAO QUẢN LÝ KINH DOANH ĐƯỢC CẤP BỞI TRƯỜNG TƯ THỤC QUỐC TẾ KINGS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL (KIBS) VỚI MỤC ĐÍCH ĐỂ ĐỂ TẠO SỰ TỰ TIN CHO NGƯỜI HỌC VỚI KIẾN THỨC ĐẦY ĐỦ VÀ NHỮNG KỸ NĂNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỂ THÍCH NGHI VỚI NHỮNG THAY ĐỔI TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.

 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC  CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG NGÀNH SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC ĐƯỢC GIẢNG DẠY ĐỂ CUNG CẤP KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC SƯ PHẠM VÀ LÝ THUYẾT LÀ NỀN TẢNG CHO QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC, LÀM CHO SỰ HIỂU BIẾT CỦA HỌC VIÊN THÊM PHẦN MẠNH MẼ, PHÁT TRIỂN VÀ HỌC HỎI TỪ MỘT QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC VÀ TRẢI NGHIỆM HIỂU BIẾT MỘT CỦA QUÁ TRÌNH XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁO DỤC. KHÓA HỌC NÀY CHUYÊN DỤNG CHO CÁC HỌC VIÊN Ở CẤP MẦM NON VÀ TIỂU HỌC NÂNG CAO. CHƯƠNG TRÌNH NÀY CŨNG NHẰM ĐẢM BẢO CÁC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC CŨNG NHƯ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH THEO XU HƯỚNG CUNG CẤP NỀN TẢNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO DÀNH CHO TRẺ EM Ở CÁC VÙNG CHÂU Á NÓI CHUNG VÀ ĐÔNG NAM Á NÓI RIÊNG.

VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM ĐỂ ĐƯỢC  PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP  VÀ NHẬN:

  1.   ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH  
  2.   GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC MÔN HỌC CỤ THỂ   
  3.   CÁC MẪU ĐƠN XIN THỊ THỰC SINH VIÊN  
  4.   HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẦN NỘP  

  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -

Đang cập nhật

Chuyên mục khác