DU HỌC SINGAPORE-INSTITUTE-MANAGEMENT

  1.  GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG – SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT 
DU HOC SINGAPORE 35 SIM ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1964 BỞI TỔNG CỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SINGAPORE VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỘ MÁY QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ SINGAPORE. VỚI HƠN 40 NĂM PHÁT TRIỂN, SIM ĐÃ CÓ ĐÓNG GÓP LỚN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SINGAPORE. NĂM 1993, SIM LÀ HỌC VIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU Á ĐẠT CHỨNG CHỈ  ISO 9002 . NĂM 2003, SIM ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỨNG NHẬN    SQC  VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. NĂM 2005, BỘ GIÁO DỤC SINGAPORE PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP SIM UNIVERSITY (VIỆN ĐẠI HỌC SIM) –    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THỨ 4  CỦA SINGAPORE. NGÀY NAY, SIM LÀ MỘT TRONG HỌC VIỆN LỚN NHẤT CỦA SINGAPORE VÀ KHU VỰC VỚI HƠN 16,000 SINH VIÊN ĐẾN TỪ GẦN 40 QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI THEO HỌC HƠN 50 CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, THẠC SĨ. SIM LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỔI TIẾNG: ĐẠI HỌC LONDON VÀ ĐẠI HỌC BIRMINGHAM (ANH QUỐC), ĐẠI HỌC BUFFALO, BANG NEW YORK (MỸ), ĐẠI HỌC RMIT VÀ ĐẠI HỌC WOLLONGONG (ÚC). TẠI SIM HIỆN CÓ HƠN 250 GIẢNG VIÊN NGƯỜI SINGAPORE VÀ HƠN 300 GIẢNG VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT CỦA SIM  YÊU CẦU NHẬP HỌC CHUNG:  - TỐT NGHIỆP PTTH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN, CÓ CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH TỐI THIỂU IELTS 4.5 - HỌC LỰC TRUNG BÌNH LỚP 12 TRÊN 6,5 - HẠN NỘP HỒ SƠ: TỐI THIỂU 3-4 THÁNG TRƯỚC KỲ KHAI GIẢNG SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH HỌC: 1.    TIẾNG ANH —- CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC SIM (15 THÁNG) ——-CỬ NHÂN (2 NĂM) (ĐẠI HỌC BIRMINGHAM, ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC, ĐẠI HỌC RMIT, ÚC)  2. TIẾNG ANH ——CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC LONDON (1 NĂM) ——–CỬ NHÂN (2 NĂM)(ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC) 3. TIẾNG ANH —- CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC SIM (15 THÁNG) ——-CỬ NHÂN (3-4 NĂM) (ĐẠI HỌC BUFFALO, BANG NEW YORK, MỸ) ( ĐƯỢC MIỄN TỐI ĐA 18 TÍN CHỈ) 4. TIẾNG ANH – CỬ NHÂN (3 NĂM) (ĐH WOLLONGONG, ÚC) I.  KHÓA HỌC TIẾNG ANH:  CẤP ĐỘ 4, CẤP ĐỘ 5 - THỜI GIAN: 3 THÁNG/CẤP ĐỘ - YÊU CẦU: SINH VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ IELTS 4.5 HOẶC TOEFL IBT 45-46 ĐIỂM ĐỂ ĐƯỢC NHẬP HỌC CẤP ĐỘ 4 TIẾNG ANH - HỌC PHÍ: S$ 2,354/CẤP ĐỘ - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10 SINH VIÊN CÓ IELTS 5.5 SẼ ĐƯỢC BỎ QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI SIM. II.  KHÓA HỌC CAO ĐẲNG  1. DIPLOMA VỀ QUẢN TRỊ (DO TRƯỜNG ĐH SIM CẤP BẰNG) - HỌC PHÍ: S$ 10.165 - THỜI GIAN: 15 THÁNG - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10 - YÊU CẦU: CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 12 TRÊN 6,5 - CHÚ Ý: VỚI NHỮNG SINH VIÊN CÓ BẰNG DIPLOMA VỀ QUẢN TRỊ MUỐN THEO HỌC TIẾP CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CỦA ĐẠI HỌC LONDON SẼ PHẢI HỌC THÊM 2 MÔN TOÁN VÀ KINH TẾ (TRONG 3 THÁNG) VỚI HỌC PHÍ 535$S/MÔN. NHỮNG SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬP HỌC CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC DỰ BỊ 6 THÁNG VỚI HỌC PHÍ S$ 3.424  2. DIPLOMA KINH TẾ, DIPLOMA VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN (DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC CẤP BẰNG)  - HỌC PHÍ: S$ 12.600 (KINH TẾ); S$ 13.700 (MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN) - KHAI GIẢNG: THÁNG 8 - THỜI GIAN HỌC: 12 THÁNG - YÊU CẦU: CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH LỚP 12 TRÊN 7,0 (ÍT NHẤT 5 MÔN HỌC TRÊN 7.0), TOÁN TRÊN 7,0 III.  KHOÁ HỌC CỬ NHÂN  1. CỬ NHÂN KHOA HỌC VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP BẰNG CỦA ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC - THỜI GIAN: 2 NĂM - HỌC PHÍ: S$ 23.200 - KHAI GIẢNG: THÁNG 9 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN (CỦA TRƯỜNG ĐH LONDON)  2. CỬ NHÂN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH; TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG; KINH DOANH; KINH TẾ & TÀI CHÍNH; KINH TẾ & QUẢN TRỊ; QUẢN TRỊ; TOÁN & KINH TẾ CẤP BẰNG CỦA ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC  - THỜI GIAN HỌC: 2 NĂM - HỌC PHÍ: S$ 16.300 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA SIM) - HỌC PHÍ: S$ 15.500 (ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ BẲNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CỦA ĐH LONDON) - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CỦA ĐH LONDON CẤP HOẶC BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM - KHAI GIẢNG: THÁNG 8  3. CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH, THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CẤP BẰNG CỦA ĐẠI HỌC BIRMINGHAM, ANH QUỐC  - THỜI GIAN: 2 NĂM - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC SIM - HỌC PHÍ: S$ 27,820 (QTKD); S$ 38,520 (THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ) KHAI GIẢNG: THÁNG 7  4. CỬ NHÂN KINH DOANH VỀ QUẢN TRỊ, MARKETING, KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CẤP BẰNG CỦA ĐH RMIT, ÚC  - THỜI GIAN HỌC: 1,5 – 2 NĂM - HỌC PHÍ: S$ 22.256 (QUẢN TRỊ); S$ 16.692 (MARKETING / KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH) - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 7 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐẠI HỌC SIM - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 7  5. CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH (AN NINH HỆ THỐNG, ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT KẾ GAME) CẤP BẰNG CỦA ĐH WOLLONGONG, ÚC  - THỜI GIAN: 3 NĂM - HỌC PHÍ: 31,565$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10 - YÊU CẦU: TỐT NGHIỆP PTTH, ĐTB LỚP 12 TRÊN 8.0  6. CỬ NHÂN KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG, CỬ NHÂN TÂM LÝ HỌC, CỬ NHÂN XÃ HỘI HỌC CẤP BẰNG ĐẠI HỌC BUFFALO, BANG NEW YORK, MỸ  - THỜI GIAN: 3 NĂM - HỌC PHÍ: S$ 61.632 - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 5, 9 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA SIM (ĐƯỢC MIỄN GIẢM TỐI ĐA 18 TÍN CHỈ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN)  7. CỬ NHÂN KÉP QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÂM LÝ HỌC, TRUYỀN THÔNG VÀ TÂM LÝ HỌC CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH BUFFALO, BANG NEW YORK, ANH QUỐC  - THỜI GIAN: 4 NĂM - HỌC PHÍ: S$ 61.632-77.040 - KHAI GIẢNG: THÁNG 1,5,9 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA SIM (ĐƯỢC MIỄN GIẢM TỐI ĐA 18 TÍN CHỈ CỦA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN) -  PHÍ GHI DANH (NỘP KHI ĐĂNG KÝ HỒ SƠ): 267.5$S  - TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ GST 7%.

 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -