DU HỌC SINGAPORE: SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT

SIMSINGAPORE DU HỌC SINGAPORE: SINGAPORE INSTITUTE OF MANAGEMENT NGÀY NAY, SIM LÀ MỘT TRONG HỌC VIỆN LỚN NHẤT CỦA SINGAPORE VÀ KHU VỰC VỚI HƠN 16,000 SINH VIÊN ĐẾN TỪ GẦN 40 QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI THEO HỌC HƠN 50 CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, THẠC SĨ. SIM LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỔI TIẾNG: ĐẠI HỌC LONDON (ANH), ĐẠI HỌC BUFFALO, NEW YORK (MỸ), ĐẠI HỌC RMIT VÀ ĐẠI HỌC WOLLONGONG (ÚC). TẠI SIM HIỆN CÓ HƠN 250 GIẢNG VIÊN NGƯỜI SINGAPORE VÀ HƠN 300 GIẢNG VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT CỦA SIM.

 

SIM ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1964 BỞI TỔNG CỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SINGAPORE VỚI MỤC ĐÍCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ BỘ MÁY QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ SINGAPORE. VỚI HƠN 40 NĂM PHÁT TRIỂN, SIM ĐÃ ĐÓNG GÓP LỚN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SINGAPORE.

NĂM 1993, SIM LÀ HỌC VIỆN ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU Á ĐẠT CHỨNG CHỈ ISO 9002. NĂM 2003, SIM ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỨNG NHẬN SQC VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2005, BỘ GIÁO DỤC SINGAPORE PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP SIM UNIVERSITY (VIỆN ĐẠI HỌC SIM) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THỨ 4 CỦA SINGAPORE

 YÊU CẦU NHẬP HỌC CHUNG:   - TỐT NGHIỆP PTTH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN - HỌC LỰC TRUNG BÌNH LỚP 12 TRÊN 6,5

 SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH HỌC:   TIẾNG ANH —- CAO ĐẲNG (1 NĂM) ——-CỬ NHÂN (2 NĂM) (ĐẠI HỌC LONDON, ĐẠI HỌC RMIT, ĐẠI HỌC WOLLONGONG) TIẾNG ANH ——CỬ NHÂN (3 NĂM)(ĐẠI HỌC BUFFALLO, MỸ) SINH VIÊN CÓ IELTS 5.5 SẼ ĐƯỢC BỎ QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI SIM. SINH VIÊN CÓ HỌC LỰC TRUNG BÌNH LỚP 12 TỪ 6,0-6,4 SẼ PHẢI HỌC THÊM KHÓA HỌC DỰ BỊ 6 THÁNG TRƯỚC KHÓA HỌC CAO ĐẲNG.  I. KHÓA HỌC TIẾNG ANH:  3 CẤP ĐỘ TỪ CẤP ĐỘ 3 ĐẾN CẤP ĐỘ 5 - THỜI GIAN: 3 THÁNG/CẤP ĐỘ - YÊU CẦU: SINH VIÊN ĐẠT QUA BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HOẶC SINH VIÊN ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ IELTS 3.5-4.0 HOẶC TOEFL IBT 32 ĐIỂM - HỌC PHÍ: 2140$S/CẤP ĐỘ - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10 II. KHÓA HỌC DỰ BỊ   - THỜI GIAN: 6 THÁNG - HỌC PHÍ: 3,424$S III. KHÓA HỌC CAO ĐẲNG   1. DIPLOMA VỀ KINH TẾ (DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG) - HỌC PHÍ: 7,104.80$S; LỆ PHÍ ĐĂNG KÍ VÀ THI: 3,300$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 8 - THỜI GIAN HỌC: 1 NĂM 2. DIPLOMA VỀ QUẢN TRỊ (DO TRƯỜNG ĐH SIM CẤP BẰNG) - HỌC PHÍ: 9,630$S - THỜI GIAN: 18 THÁNG - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10  IV. KHOÁ HỌC CỬ NHÂN   1. CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP BẰNG CỦA ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC - THỜI GIAN: 3 NĂM - HỌC PHÍ: 24,396$S; LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ THI: 11,000$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 9 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG VỀ KINH TẾ (CỦA TRƯỜNG ĐH LONDON) 2. CỬ NHÂN HỆ THỐNG THÔNG TIN & QUẢN TRỊ CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LONDON, ANH QUỐC - THỜI GIAN: 2 NĂM - HỌC PHÍ: 9,416$S; LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ THI: 5,600$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 8 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG VỀ KINH TẾ (CỦA TRƯỜNG ĐH LONDON) 3. CỬ NHÂN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH; TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG; KINH DOANH; KINH TẾ & TÀI CHÍNH; KINH TẾ & QUẢN TRỊ; QUẢN TRỊ; TOÁN & KINH TẾ DO TRƯỜNG KINH TẾ LONDON (LSC), ĐẠI HỌC LONDON CẤP BẰNG. - THỜI GIAN HỌC: 2 NĂM - HỌC PHÍ: 9,416$S; LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ VÀ THI: 5,600$S-6,900$S - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CỦA ĐH LONDON CẤP HOẶC BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM 4. CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH CẤP BẰNG CỦA ĐH RMIT, ÚC - THỜI GIAN HỌC: 2 NĂM - HỌC PHÍ: 21,228.80$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 7 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM 5. CỬ NHÂN KINH DOANH VỀ MARKETING - THỜI GIAN: 1,5 NĂM - HỌC PHÍ: 17,248.40$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 7 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM 6. CỬ NHÂN KINH DOANH VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - THỜI GIAN: 1,5 NĂM - HỌC PHÍ: 17,248.40$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 1 - YÊU CẦU: CÓ BẰNG CAO ĐẲNG CỦA ĐH SIM 7. CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH (AN NINH HỆ THỐNG, ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT KẾ GAME) CẤP BẰNG CỦA ĐH WOLLONGONG, ÚC - THỜI GIAN: 3 NĂM - HỌC PHÍ: 31,565$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 1, 4, 7, 10 - YÊU CẦU: TỐT NGHIỆP PTTH, ĐTB LỚP 12 TRÊN 8.0 8. CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH, CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG, CỬ NHÂN TÂM LÝ CẤP BẰNG ĐẠI HỌC BUFFALO, NEW YORK, MỸ - THỜI GIAN: 3 NĂM - HỌC PHÍ: 57,780$S - KHAI GIẢNG: THÁNG 5 (HỌC 3 NĂM); THÁNG 1, 9 (HỌC 3 NĂM 4 THÁNG) - YÊU CẦU: TỐT NGHIỆP PTTH, ĐTB LỚP 12 TRÊN 7.0  V. CÁC CHI PHÍ KHÁC   - PHÍ GHI DANH (KHÔNG HOÀN LẠI): 128.40$S - TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ GST 7%.

 ** CÁC CHI PHÍ TRÊN CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 

  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -