ÉCOLE DE MANAGEMENT NORMANDIE (EM NORMANDIE)

 EM NORMANDIEEM NORMANDIE, GIÁ TRỊ CHẮC CHẮN CHO TƯƠNG LAI!  LÀ THÀNH VIÊN CỦA AACSB QUỐC TẾ, BẰNG CẤP CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ NORMANDIE THỰC HIỆN ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TÔN VINH VÀ ĐÁNH GIÁ CAO. SINH VIÊN CÓ THỂ THEO HỌC BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH. EM NORMANDIE CÓ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG HEC – MỘT TRONG 50 TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUẢN LÍ XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI. ĐÂY SẼ LÀ CƠ HỘI ĐỂ SINH VIÊN CÓ THỂ TỐI ĐA HÓA  KHẢ NĂNG CỦA MÌNH KHI LÀM VIỆC Ở CÁC DOANH NGHIỆP. ĐỨNG THỨ 27 TRONG BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG LỚN THEO BÌNH CHỌN CỦA TẠP CHÍ LEPOINT NĂM 2012, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CỦA EM ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐÀO TẠO RA NHỮNG NHÀ QUẢN LÍ TƯƠNG LAI VỚI TRI THỨC MỞ, TRÁCH NHIỆM VÀ CÓ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHỮNG THAY ĐỔI TRONG TƯƠNG LAI CỦA THẾ GIỚI. CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC XÂY DỰNG DỰA TRÊN 3 YẾU TỐ CHÍNH: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP HÓA, KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, VÀ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP. SỰ KẾT HỢP  GIỮA 3 YẾU TỐ TRÊN LUÔN TẠO NÊN THÀNH CÔNG CHO CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA MỖI NGƯỜI. KHI TRỞ THÀNH SINH VIÊN CỦA EM NORMANDIE, BẠN SẼ ĐƯỢC THAM GIA VÀO MẠNG LƯỚI SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG EM NORMANDIE, MỘT MẠNG LƯỚI MẠNH MẼ HỖ TRỢ SINH VIÊN VỚI TRÊN 9200 THÀNH VIÊN. MẠNG LƯỚI SINH VIÊN LUÔN GIÚP ĐỠ BẠN NGAY TỪ KHI BẠN BƯỚC CHÂN ĐẾN TRƯỜNG VÀ SẼ HỖ TRỢ BẠN TRÊN SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP CỦA BẠN. BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ TRỢ GIÚP NÀY QUA NHỮNG KHÓA HUẤN LUYỆN ĐƯỢC CUNG CẤP, CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT CŨNG NHƯ THÔNG QUA NHỮNG SỰ KIỆN NỘI BỘ CHO PHÉP SINH VIÊN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM, THÔNG TIN VỚI NHAU.     

 ÉCOLE DE MANAGEMENT NORMANDIE (EM NORMANDIE) 

    CHƯƠNG TRÌNH HỌC   HỌC PHÍ: MASTER: 7790E CHƯƠNG TRÌNH MASTER: • CROSS CULTURAL MARKETING AND NEGOTIATION • ENTREPRENEURS • FINANCE DES GROUPES • INTERNATIONAL EVENTS MANAGEMENT • INTERNATIONAL LOGISTICS AND CRISIS MANAGEMENT • MANAGEMENT DES COMPÉTENCES ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES • DÉVELOPPEMENT, INNOVATIONS ET MARKETING TERRITORIAL • MANAGER DES SYSTÈMES D’INFORMATION • MARKETING, COMMUNICATION ET INGÉNIERIE DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES • MARKETING ET STRATÉGIE COMMERCIALE • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT • TOURISM AND LEISURE MANAGEMENT

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -