GIAO LƯU “GƯƠNG SÁNG HỌC ĐƯỜNG”

THEO ĐÓ, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TRAO HỌC BỔNG CHO 20 HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG MẠC ĐĨNH CHI, MỖI SUẤT HỌC BỔNG 1 TRIỆU ĐỒNG. NGOÀI RA, HỌC SINH CÒN GIAO LƯU VỚI CÁC HỌC SINH HOẶC CỰU HỌC SINH TIÊU BIỂU CỐ GẮNG VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP.

THEO BÀ LÊ MINH NGỌC - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC TP, CHƯƠNG TRÌNH “GƯƠNG SÁNG HỌC ĐƯỜNG” SẼ THỰC HIỆN TẠI NĂM TRƯỜNG THPT. SẼ CÓ 100 HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG VÀ TẠI MỖI TRƯỜNG BAN TỔ CHỨC SẼ MỜI MỘT CỰU HỌC SINH TRƯỚC ĐÂY CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, HIỆN ĐÃ THÀNH ĐẠT, CÓ GÓP PHẦN TÀI TRỢ CHO HỌC BỔNG “RƯỚC BẠN ĐI SAU” CỦA HỘI KHUYẾN HỌC VỀ GIAO LƯU.

H.HG.