GOLDSMITH, UNIVERSITY OF LONDON

THÀNH PHỐ: LONDON; ĐỊA CHỈ: NEW CROSS, LONDON, UK WEBSITE: HTTP://WWW.GOLD.AC.UK/ LOẠI HÌNH TRƯỜNG: CAO ĐẲNG (COLLEGE) KHÓA HỌC – CẤP ĐỘ: THẠC SĨ;DỰ BỊ THẠC SĨ;CỬ NHÂN DANH DỰ;CỬ NHÂN ĐẠI HỌC;DỰ BỊ ĐẠI HỌC;KHÓA TIẾNG ANH;
GOLDSMITH, UNIVERSITY OF LONDON  GOLDSMITH, UNIVERSITY OF LONDON 
 THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG  GOLDSMITHS, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở LUÂN ĐÔN, ĐƯỢC CÔNG TY WORSHIPFUL CỦA GOLDSMITHS THÀNH LẬP NĂM 1891 . TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỌC LONDON MUA LẠI VÀO NĂM 1904.   NẰM Ở NEW CROSS, ĐÔNG NAM LONDON, GOLDSMITHS CHUYÊN VỀ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU CÁC MÔN HỌC THUỘC VĂN HÓA, NHẬN TỨC VÀ SÁNG TẠO. CÁC PHÒNG BAN KHÁC BAO GỒM NHÂN LOẠI HỌC, NGHỆ THUẬT, NGHIÊN CỨU VĂN HÓA, TIN HỌC, THIẾT KẾ, KỊCH, CÁC NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC, SO SÁNH VĂN HỌC, LỊCH SỬ, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG, ÂM NHẠC, CHÍNH TRỊ, GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP, TÂM LÝ HỌC, XÃ HỘI HỌC VÀ VĂN HÓA THỊ GIÁC.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   HỌC PHÍ  TIẾNG ANH: DỰ BỊ ĐẠI HỌC: ĐẠI HỌC: 10,000GBP – 14,000GBP/NĂM CAO HỌC: 6,800GBP – 14,600GBP/NĂM  THỜI GIAN NHẬP HỌC  THÁNG 9 VÀ THÁNG 3 HÀNG NĂM  YÊU CẦU ĐỂ ĐI DU HỌC 

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -