HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT TỪ MDIS DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT TỪ MDIS DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

HỖ TRỢ 10% HỌC PHÍ CHO CÁC BẬC HỌC THẠC SỸ VÀ CỬ NHÂN +  HỌC BỔNG  KHUYẾN HỌC TRỊ GIÁ SGD 1500 CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC THẠC SỸ/ HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC TRỊ GIÁ SGD 1000 CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC CỬ NHÂN.

 YÊU CẦU : NỘP HỒ SƠ ĐẾN MDIS TRƯỚC NGÀY 30/7/2012 VÀ BẮT ĐẦU KHÓA HỌC TẠI MDIS TRƯỚC NGÀY 31/12/2012  (XEM CHI TIẾT SỐ TIỀN ĐƯỢC HỖ TRỢ CỦA CẢ HAI CHƯƠNG TRÌNH Ở DƯỚI ĐÂY). 

 HỖ TRỢ 10% TIỀN KÝ TÚC XÁ NẾU ĐĂNG KÝ 4 THÁNG; 15% NẾU ĐĂNG KÝ 6 THÁNG HOẶC 20% NẾU ĐĂNG KÝ Ở 12 THÁNG. 

 HỖ TRỢ 25% TIỀN ĂN Ở CĂNG-TIN 

 NO. 

 TÊN KHÓA HỌC 

  HỌC PHÍ (SGD)  

 HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT (SGD)  

 TƯƠNG ĐƯƠNG VND 

 THẠC SỸ  

 1 

MBABRADFORD              34,240  

 4,700 

            77,550,000  

 2 

MBAWALES              27,820  

 4,100 

            67,650,000  

 3 

THẠC SỸ  QUẢN LÝ (TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG)              22,470  

 3,600 

            59,400,000  

 4 

THẠC SỸ QUẢN LÝ (MARKETING)              22,470  

 3,600 

            59,400,000  

 5 

THẠC SỸ KINH DOANH QUỐC TẾ (MIB)              35,310  

 4,800 

            79,200,000  

 6 

THẠC SỸ QUẢN LÝ Y TẾ              24,610  

 3,800 

            62,700,000  

 7 

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ              23,005  

 3,650 

            60,225,000  
 CỬ NHÂN  

 1 

CỬ NHÂN (HONS) QUẢN TRỊ KINH DOANH (24 THÁNG)              24,717  

 3,310 

            54,615,000  

 2 

CỬ NHÂN (HONS) TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (24 THÁNG)              24,717  

 3,310 

            54,615,000  

 3 

CỬ NHÂN (HONS) MARKETING (24 THÁNG)              24,717  

 3,310 

            54,615,000  

 4 

CỬ NHÂN (HONS) QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ              24,717  

 3,310 

            54,615,000  

 5 

CỬ NHÂN (HONS) TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG              26,536  

 3,480 

            57,420,000  

 6 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (KINH DOANH QUỐC TẾ)              14,980  

 2,400 

            39,600,000  

 7 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH (MARKETING)              14,980  

 2,400 

            39,600,000  

 8 

CỬ NHÂN KỸ THUẬT THIẾT KẾ MÁY MÓC              41,730  

 4,900 

            80,850,000  

 9 

CỬ NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ              41,730  

 4,900 

            80,850,000  

 10 

CỬ NHÂN (HONS) KHOA HỌC Y SINH                38,520  

 4,600 

            75,900,000  

 11 

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC              39,590  

 4,700 

            77,550,000  

 12 

CỬ NHÂN (HONS) QUẢN TRỊ DƯỢC PHẨM              36,380  

 4,400 

            72,600,000  

 13 

ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH + CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ              35,310  

 4,300 

            70,950,000  

 14 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ (KHÓA 9 THÁNG)              15,515  

 2,450 

            40,425,000  

 15 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ RESORT              27,499  

 3,570 

            58,905,000  

 16 

CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN QUỐC TẾ              27,499  

 3,570 

            58,905,000  

 17 

CỬ NHÂN TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG              27,606  

 3,580 

            59,070,000  

 18 

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KINH DOANH              25,145  

 3,350 

            55,275,000  

 19 

CỬ NHÂN (HONS) THIẾT KẾ THỜI TRANG              35,310  

 4,300 

            70,950,000  

 20 

CỬ NHÂN (HONS) XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ MARKETING TRONG NGÀNH THỜI TRANG              33,170  

 4,100 

            67,650,000  

 SỐ TIỀN HỖ TRỢ = 10% HỌC PHÍ BẬC CỬ NHÂN/THẠC SỸ + S$1000/S$1500 CHO KHÓA CỬ NHÂN/THẠC SỸ 

 10% ĐƯỢC TÍNH TRÊN MỨC HỌC PHÍ TRƯỚC THUẾ SGT 

  

THÔNG TIN   LIÊN HỆ   KÊNH DU HỌC:  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -