HOÀNG TỬ ANH THAM DỰ LỄ TÔN VINH HỢP TÁC GIÁO DỤC ANH QUỐC – VIỆT NAM

HOÀNG TỬ ANDREW PHÁT BIỂU TẠI LỄ TÔN VINH GIÁO DỤC ANH QUỐC - VIỆT NAM.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN VÀ ỦNG HỘ CỦA HOÀNG TỬ ANDREW VÀ NGÀI ANTONY STOKES-ĐẠI SỨ ANH TẠIVIỆT NAM, ÔNG NGUYỄN HỮU ĐỘ-GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI, ĐẠI DIỆN UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CHÍNH THỨC TRAO GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO CÔNG TY TNHH HỢP TÁC GIÁO DỤC ANH QUỐC.

ĐỂ TÔN VINH CHO BƯỚC KHỞI ĐẦU THÀNH CÔNG CỦA BEP VÀ THỂ HIỆN CAM KẾT VÀ MONG MUỐN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM NÓI RIÊNG, BEP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG “GOOD TO GREAT” VỚI 100 SUẤT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TÀI TRỢ CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TẠI HAI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH, VỚI TỔNG TRỊ GIÁ KHOẢNG 1.000.000.000 VND (1 TỶ ĐỒNG).

 NGUYÊN HƯƠNG