HỌC BỔNG ÁNH SEN TIẾP SỨC 288 HỌC SINH MÙ

ÔNG     TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ   KÊNH DU HỌC   VŨ VĂN BÌNH (PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO TUỔI TRẺ) TRAO HỌC BỔNG ÁNH SEN CHO NHỮNG HỌC SINH MÙ - ẢNH: THANH ĐẠM CÁC   TƯ VẤN DU HỌC MIỄN PHÍ   HỌC SINH MÙ   CHUYÊN GIA TƯ VẤN DU HỌC   DIỄN VĂN NGHỆ TẠI LỄ TRAO HỌC BỔNG. TINH   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC   THẦN LẠC QUAN, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ CỦA CÁC BẠN ĐANG ĐƯỢC TIẾP SỨC BỞI CỘNG   DU HỌC HƯƠNG ĐỖ   ĐỒNG - ẢNH: THANH ĐẠM   KÊNH DU HỌC  

TRUNG UYÊN