HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ CANADA NĂM HỌC 2014

  
HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐƯỢC PHÍA CANADA CẤP BAO GỒM HỌC PHÍ, CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, PHÍ KIỂM TRA SỨC KHỎE, PHÍ VISA, VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI, SINH HOẠT PHÍ, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ, PHỤ CẤP KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THEO QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PCBF. CÁC CHO PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐI CÙNG (NẾU CÓ) THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN LÀ NGƯỜI ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN SAU: CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TỐT, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP, ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI VÀ SAU KHI ĐI HỌC SẼ TRỞ VỀ PHỤC VỤ TẠI CƠ QUAN ĐÃ CỬ ĐI HỌC, THEO YÊU CẦU CỦA NHÀ NƯỚC; KHÔNG QUÁ 45 TUỔI ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN HỌC BỔNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ VÀ KHÔNG QUÁ 50 TUỔI ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN HỌC BỔNG THỰC TẬP SINH SAU TIẾN SĨ (TÍNH ĐẾN NGÀY 1/9/2014); ĐĂNG KÝ NGÀNH HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH PCBF VÀ PHÙ HỢP VỚI NGÀNH ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO. ĐÀO TẠO LÂN SÀNG VỀ DƯỢC PHẨM, Y TẾ VÀ NHA KHOA (NẾU KHÔNG PHẢI LÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU) KHÔNG THUỘC DIỆN TUYỂN SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG. THÔNG TIN NGÀNH HỌC XEM CHI TIẾT TẠI: WWW.BOURSESFRANCOPHONIE.CA; ƯU TIÊN ỨNG VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ỨNG VIÊN CÓ CÁC GIẢI THƯỞNG, THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (THỂ HIỆN QUA CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC, HOẶC BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG TRỞ LÊN VÀ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG KỲ YẾU HỘI NGHỊ HOẶC THAM GIA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ TRỞ LÊN VÀ ĐỀ TÀI ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU HOẶC SỬ DỤNG). THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: TRƯỚC NGÀY 30/11/2013.
   

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -