HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH TẠI TÂY BAN NHA KÌ THÁNG 1/2016

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA (ĐẠI HỌC/TOP UP/THẠC SỸ/TIẾN SỸ) GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH/TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH TIẾNG ANH/ĐÃ CÓ CHỨNG CHỈ IELTS. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ NHƯ SAU:
TÊN TRƯỜNG TÊN NGÀNH HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG (E) THỜI GIAN NHẬP HỌC GHI CHÚ
ĐH UCAM SPORT HIGHER MANAGEMENT _ TIẾNG ANH 100% - MA 6,900HỌC BỔNG 10-100% THÁNG 1/2016 TOP 20 TRƯỜNG HÀNG ĐẦU VỀ THỂ DỤC THỂ THAO TẠI TBN VÀ THẾ GIỚI
EUROPEAN UNION STUDIES AND HUMAN RIGHTS _ TIẾNG ANH 100% - MA 5,800HỌC BỔNG 10-100% THÁNG 1/2016
ALMOST ALL PHD _ TIẾNG ANH 100% 3,350HỌC BỔNG 10%_100% THÁNG 5/2016 HỌC TIẾN SĨ 3 NĂM; SINH VIÊN KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CÓ MẶT TOÀN THỜI GIAN TẠI UCAM MÀ CÓ THỂ TRẢ BÀI ONLINE VÀ MỘT NĂM SANG 1 LẦN GẶP GIÁO SƯ
BEBS _ BARCELONA EXECUTIVE BUSINESS SCHOOL- BARCELONA MASTER OF BUSINESS INNOVATION _ ENGLISH OR SPANISH 5,300 THÁNG 2/2016 KHOÁ HỌC KÉO DÀI 10 THÁNG
MA FOREIGN TRADE, INTERNATIONALIZATION AND ACCESS TO NEW MARKET _ ENGLISH OR SPANISH 5,300 THÁNG 2/2016 KHOÁ HỌC KÉO DÀI 10 THÁNG
MA E-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (LOGISTICS) 4,800E THÁNG 2/2016 KHOÁ HỌC KÉO DÀI 10 THÁNG
MA OPERATION AND MANAGEMENT LOGISTICS _ ONLINE 3,300 THÁNG 2/2016 KHOÁ HỌC KÉO DÀI 10 THÁNG
EAE BUSINESS SCHOOL _ MADRID AND BARCELONA MASTER IN SALES AND MARKETING 12,900 THÁNG 2 VÀ THÁNG 4/2016 (TÙY NGÀNH); IELTS 6.5
MBA /INTERNATIONAL MBA 25,900
MA INTERNATIONAL BUSINESS 15,300
MASTER BLENDED EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT_SPANISH 12,900
MASTER BLENDED EN PROJECT MANAGEMENT_ SPANISH 12,900HỌC BỔNG LÊN TỚI 32%
ESERP BUSINESS SCHOOL _ MADRID & BARCELONA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ:MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENTMASTER OF MARKETINGMASTER OF TOURISM 6,500E THÁNG 1/2016 IELTS 6.0
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TOP UP (1 NĂM):BUSINESS MANAGEMENTMARKETINGTOURISM 5,200E
CESINE UNIVERSITY _ SANTANDER INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 5,990 THÁNG 1/2016 STATEMENT OF PURPOSE
MULTIMEDIA, ADVERTISING AND MARKETING 5,990 STATEMENT OF PURPOSE
UNIVEIRSTY OF POMPEU PABRA UNIVERSITY - BARCELONA CITY MSC MANAGEMENTMSC INTERNATIONAL BUSINESSMSC IN FINANCE AND BANKINGMSC IN IT STRATEGIC MANAGEMENT 16,800  17,200   4,000 ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 75%: GPA:3.0/4.0;IELTS 6.5; GMAT OR GRE OR PROFESSIONAL EXPERIENCE  + INTERVIEW                                            ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG 25%:  GPA 2.8/4.0; IELTS 6.5; INTERVIEW
ESEI BUSINESS SCHOOL _ BARCELONA MASTER IN MARKETING AND COMMUNICATIONMASTER IN INTERNATIONAL RELATIONS & INTERNATIONAL BUSINESSMASTER IN TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENTMASTER IN ICT AND START-UPS 6200 FULL PAYMENT6,600 (IF INSTALLMENT PAYMENT)TRƯỜNG CẤP HỌC BỔNG DỰA TRÊN THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH CỦA ỨNG VIÊN.PHÍ ĐĂNG KÍ: 150E ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:IELTS: 6.0; CV VÀ BANK STATEMENT 10,000E
THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC TÂY BAN NHA: ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI HOTLINE:   0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN – HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!