HỌC BỔNG DU HỌC MỸ 2015

HỌC BỔNG DU HỌC MỸ 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA) VỪA THÔNG BÁO VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU BAO GỒM BORLAUG FELLOWSHIP PROGRAM 2015 VÀ GLOBAL RESEARCH ALLIANCE BORLAUG FELLOWSHIPS 2015.

1. HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU BORLAUG FELLOWSHIP PROGRAM

MỤC TIÊU CỦA HỌC BỔNG LÀ MANG LẠI CƠ HỘI ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU TRONG CÁC LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ HỢP TÁC , KẾT NỐI ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TẠI QUỐC GIA ĐƯỢC THỤ HƯỞNG HỌC BỔNG.

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU DÀNH CHO CÁC ỨNG VIÊN VIỆT NAM NHƯ SAU:

• ANIMAL HEALTH: DIAGNOSTICS, VIROLOGY AND TREATMENT OF SWINE DISEASES, SPECIFICALLY PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME (PRRS) • BIOTECHNOLOGY: DROUGHT, INSECT, AND/OR HERBICIDE RESISTANT CORN TRAITS • FOOD SAFETY: RISK ASSESSMENT FOR PROCESSED PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN AND/OR LIVE SEAFOOD AND AQUACULTURE PRODUCTS

CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP CÁC SUẤT HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU CÓ THỜI LƯỢNG TỪ 6 ĐẾN 12 TUẦN.

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: 31/10/2014

2. HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU GLOBAL RESEARCH ALLIANCE BORLAUG FELLOWSHIPS

MỤC TIÊU CỦA HỌC BỔNG LÀ MANG LẠI CƠ HỘI ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HỖ TRỢ HỢP TÁC, KẾT NỐI ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TẠI QUỐC GIA ĐƯỢC THỤ HƯỞNG HỌC BỔNG.

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

• DEVELOPING TOOLS FOR GREENHOUSE GAS AND CARBON SEQUESTRATION ASSESSMENTS • REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTENSITY IN CROP PRODUCTION SYSTEMS • REDUCING GREENHOUSE GAS EMISSIONS INTENSITY IN LIVESTOCK PRODUCTION SYSTEMS • DEVELOPING DATABASES AND STRATEGIES FOR SYNTHESIS, INTEGRATION AND DECISION SUPPORT TO MANAGE

CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP CÁC SUẤT HỌC BỔNG NGHIÊN CỨU CÓ THỜI LƯỢNG TỐI ĐA LÀ 12 TUẦN.

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: 31/10/2014

HỖ SƠ CHUẨN BỊ: 

- ĐIỀN MẪU ĐƠN (FORM) HỌC BỔNG: THƯỜNG KHÁ ĐƠN GIẢN, CHỈ CẦN KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN, HỌC VẤN, CÁC THÔNG TIN KHÁC.

- SƠ YẾU LÝ LỊCH (CURRICULUM VITAE): NÊN VIẾT NGẮN GỌN LÀM NỔI BẬT QUÁ TRÌNH CÔNG VIỆC VÀ THÀNH TÍCH HỌC TẬP, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI.

- THƯ GIỚI THIỆU: ĐIỀU NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH CHO BAN TUYỂN CHỌN HIỂU RÕ HƠN VỀ BẠN, DO VẬY NGƯỜI VIẾT THƯ GIỚI THIỆU QUAN TRỌNG NHẤT PHẢI LÀ NGƯỜI GẦN GŨI VÀ HIỂU BẠN NHẤT. HỌ PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ LÀM NỔI BẬT NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN VÀ CHỨNG MINH CHO BAN TUYỂN CHỌN THẤY BẠN LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG. NẾU XIN 3 THƯ THÌ CÂN NHẮC 3 ĐỐI TƯỢNG SAU:

(1) GIẢNG VIÊN ĐH CỦA BẠN, CÓ THỂ LÀ TRƯỞNG KHOA NẾU NGƯỜI ĐÓ CÓ TRỰC TIẾP DẠY BẠN; (2) ĐỒNG NGHIỆP HOẶC LÃNH ĐẠO Ở CƠ QUAN; (3) MỘT NGƯỜI BẠN HAY QUEN BIẾT NGOÀI XÃ HỘI CÓ TIẾNG TĂM MỘT CHÚT THÌ TỐT. BẠN NÊN TRAO ĐỔI VỚI NGƯỜI ĐỒNG Ý VIẾT THƯ GIỚI THIỆU CHO MÌNH XEM HỌ THÍCH THẾ NÀO, NHƯNG TỐT NHẤT BẠN NÊN DỰ THẢO TRƯỚC VÀ ĐƯA CHO HỌ XEM, SỬA VÀ KÝ.

- BÀI LUẬN VỀ BẢN THÂN (PERSONAL STATEMENT): GIỐNG NHƯ BẠN KỂ MỘT CÂU CHUYỆN VỀ BẢN THÂN MÌNH THEO TRÌNH TỰ THỜI GIAN, TRONG ĐÓ BẠN GIỐNG NHƯ MỘT NHÂN VẬT CHÍNH, CÁC TÌNH TIẾT XẢY RA TRONG CỐT TRUYỆN, CÁC NHÂN VẬT PHỤ GIÚP BẠN NỔI BẬT NÊN.

- MỤC TIÊU HỌC TẬP (STUDY OBJECTIVE): MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA BÀI LUẬN NÀY LÀ NÓI ĐẾN MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA BẠN KHI ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG. MÀ ĐÃ LÀ MỤC TIÊU THÌ PHẢI RÕ RÀNG, CỤ THỂ, ĐO LƯỜNG ĐƯỢC. BẠN CÓ THỂ TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU MÀ BẠN DỰ ĐỊNH TRIỂN KHAI KHI ĐƯỢC HỌC BỔNG. TẤT NHIÊN ĐÂY CHỈ LÀ MỘT BẢN TRÌNH BÀY NGẮN GỌN CHO NHỮNG NGƯỜI CHO DÙ KHÔNG CÓ CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC ĐẤY CŨNG HIỂU ĐƯỢC, CHỨ KHÔNG PHẢI NHƯ CÁI ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT.

- ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL): THƯỜNG PHỔ BIẾN HƠN VỚI CÁC BẠN THEO HỌC THẠC SĨ NGHIÊN CỨU HOẶC TIẾN SĨ.

- THƯ CHẤP NHẬN NHẬP HỌC (ADMISSION LETTER): Ở MỘT SỐ HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI, MỘT YÊU CẦU CẦN CÓ NỮA TRONG BỘ HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG LÀ PHẢI CÓ THƯ CHẤP NHẬN HỌC CỦA TRƯỜNG MÀ BẠN DỰ ĐỊNH HỌC. ĐÂY LÀ LÁ THƯ MÀ TRƯỜNG BẠN DỰ ĐỊNH HỌC CUNG CẤP CHO BẠN CHỨNG MINH RẰNG BẠN ĐÃ ĐƯỢC TRƯỜNG CHẤP NHẬN BẠN TRỞ THÀNH SINH VIÊN. ĐỂ XIN ĐƯỢC THƯ NÀY, BẠN PHẢI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CÁC TRƯỜNG VÀ PHẢI NỘP MỘT BỘ HỒ SƠ XIN HỌC VÀO TRƯỜNG ĐÓ. BỘ HỒ SƠ XIN HỌC NÀY CŨNG GỒM CÁC GIẤY TỜ KHÁ GIỐNG NHƯ BỘ HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ.

- CÁC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ, BẢNG ĐIỂM: BẠN CHỈ NỘP BẢN SAO CÓ CÔNG CHỨNG CỦA BẢN GỐC THÔI. VỚI TÀI LIỆU MÀ BẰNG TIẾNG VIỆT THÌ BẠN CẦN MANG ĐEM DỊCH RA TIẾNG ANH RỒI CÔNG CHỨNG.

THÔNG TIN LIÊN HỆ DU HỌC:

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN 

ĐỊA CHỈ:  ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

ĐTDĐ:  HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!