HỌC BỔNG THẠC SĨ IDEAS 2014-2015

CHƯƠNG TRÌNH MBA CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ UCD MICHAEL SMURFIT ĐƯỢC FINANCIAL TIMES XẾP HẠNG THỨ 64 TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỨ 18 TẠI CHÂU ÂU. HỌC BỔNG BAO GỒM: VÉ MÁY BAY HAI CHIỀU, HỌC PHÍ, BẢO HIỂM Y TẾ, TIỀN ĂN Ở, TRỢ CẤP ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG, TIỀN SÁCH VỞ VÀ QUẦN ÁO. HỌC BỔNG CHỈ DÀNH CHO CÁ NHÂN VỚI THỜI GIAN HỌC TOÀN THỜI GIAN KÉO DÀI 12 THÁNG. ĐẠI SỨ QUÁN IRELAND ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH ĐƠN XIN HỌC BỔNG CỦA CÁC ỨNG VIÊN CỦA KHU VỰC CÔNG, LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ CÁC NHÓM YẾU THẾ KHÁC.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN:CÔNG DÂN ĐANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM; KINH NGHIỆM LÀM VIỆC: KHÓA HỌC MSC: MỘT NĂM KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐH, KHÓA HỌC MBA:BA NĂM KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐH; TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: TỐT NGHIỆP ĐH CHÍNH QUY LOẠI KHÁ TRỞ LÊN, CHỨNG CHỈ GMAT 550/800 ĐIỂM CHO HỒ SƠ KHÓA HỌC MBA; KỸ NĂNG: LÀM VIỆC NHÓM, HĂNG HÁI THẢO LUẬN; TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH:IELTS 6.5 HOẶC TOEFL 570 HOẶC TOEFL 90/120.

QUY TRÌNH XIN HỌC BỔNG BAO GỒM HAI GIAI ĐOẠN:

GIAI ĐOẠN 1: HẠN NỘP HỒ SƠ: THÍ SINH CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ TRÊN MẠNG VÀ PHỎNG VẤN QUA SKYPE/ĐIỆN THOẠI, BẮT ĐẦU TỪ 7-10-2013. HẠN CUỐI CÙNG NỘP HỒ SƠ LÀ 17-1-2014. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỪ TRƯỜNG UCD: SAU KHI XÉT DUYỆT HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN/QUA ĐIỆN THOẠI, KẾT QUẢ VÀ CÁC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ KHÁC SẼ ĐƯỢC GỬI CHO CÁC ỨNG VIÊN QUA EMAIL VÀO NGÀY 19-2-2014. THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI TRANG WEB CỦA UC: .

GIAI ĐOẠN 2:NHỮNG THÍ SINH ĐƯỢC TRƯỜNG UCD CHẤP NHẬN CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG CỦA IRISH AID. CHI TIẾT LIÊN HỆ:WWW.EMBASSYOFIRELAND.VN; WWW.VIETNAMIRELANDALUMNI.ORG.