HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC 2015

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHÍNH PHỦ TRUNG QUỐC 2015

 

HÌNH THỨC CHIÊU SINH VÀ KỲ HẠN CẤP HỌC BỔNG

HỌC HỆ TẬP TRUNG, CAO HỌC (THẠC SỸ): 2-3 NĂM; NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SỸ: 3-4 NĂM

NGÔN NGỮ GIẢNG BÀI: TIẾNG TRUNG. VỚI NGÔN NGỮ GIẢNG BÀI BẰNG TIẾNG TRUNG, NẾU HỌC VIÊN CHƯA ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG THEO YÊU CẦU SẼ BỐ TRÍ HỌC 1 NĂM TIẾNG TRUNG (1 NĂM NÀY VẪN ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG TOÀN PHẦN).

CHUYÊN NGÀNH: CÁC CHUYÊN NGÀNH THẠC SỸ VÀ TIẾN SỸ

NỘI DUNG HỌC BỔNG

- MIỄN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ, HỌC PHÍ, PHÍ THỰC NGHIỆM, PHÍ THỰC TẬP, CHI PHÍ KHẢO SÁT, PHÍ GIÁO TRÌNH VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN.

- MIỄN PHÍ NHÀ Ở. NHÀ Ở CÓ ĐẦY ĐỦ TIVI, TỦ LẠNH, ĐIỀU HÒA, GIƯỜNG, TỦ, BÀN, VỆ SINH KHÉP KÍN, MẠNG INTERNET, BẾP NẤU ĂN, PHÒNG GIẶT VÀ PHƠI ĐỒ, THEO TIÊU CHUẨN THẠC SỸ 2 NGƯỜI/PHÒNG, TIẾN SỸ 1 NGƯỜI/PHÒNG

- CẤP BẢO HIỂM Y TẾ TỔNG HỢP CHO TOÀN BỘ THỜI GIAN HỌC

- CẤP SINH HOẠT PHÍ CHO TOÀN BỘ THỜI GIAN HỌC (HỌC VIÊN CAO HỌC THẠC SỸ: 1700 NHÂN DÂN TỆ/ THÁNG, NCS TIẾN SỸ: 2000 NHÂN DÂN TỆ/ THÁNG)

- CẤP CHI PHÍ ỔN ĐỊNH SINH HOẠT 1500 NHÂN DÂN TỆ/ NGƯỜI.

DAI HOC QUY CHAU

ĐIỀU KIỆN XIN HỌC BỔNG

- YÊU CẦU VỀ HỌC LỰC:

  • HỌC VIÊN CAO HỌC: CÓ BẰNG CỬ NHÂN, KHÔNG QUÁ 35 TUỔI
  • NCS TIẾN SỸ: CÓ BẰNG THẠC SỸ, KHÔNG QUÁ 40 TUỔI

-   YÊU CẦU VỀ SỨC KHỎE: SỨC KHỎE ĐẢM BẢO

HỒ SƠ

- ĐƠN XIN HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ (THEO MẪU)

- BẰNG TỐT NGHIỆP BÂC HỌC CAO NHẤT. NẾU SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP THÌ NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐANG HỌC.

- BẢNG ĐIỂM BẬC HỌC CAO NHẤT. NẾU SINH VIÊN CHƯA TỐT NGHIỆP THÌ NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐANG HỌC.

- BẰNG HSK

- PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE

- CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHÁC

THỜI GIAN VÀO HỌC: THÁNG 9/2015

HẠN NỘP HỒ SƠ: TỪ THÁNG 1/2015 ĐẾN THÁNG 3/2015

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

- TRIẾT HỌC (TRIẾT HỌC MÁC-LÊ NIN; TRIẾT HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT; LOGIC HỌC); LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN; THẠC SỸ CÔNG TÁC XÃ HỘI; TÂM LÝ HỌC; GIÁO DỤC HỌC ĐẠI HỌC

- LÝ LUẬN KINH TẾ HỌC (KINH TẾ HỌC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN VÀ DÂN SỐ; KINH TẾ HỌC PHƯƠNG TÂY; KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ); KINH TẾ HỌC KHU VỰC (KINH TẾ BẤT ĐỘNG SẢN; KINH TẾ THÀNH PHỐ; MAKETTINH VÀ KẾ HOẠCH KHU VỰC); KINH TẾ HỌC NGÀNH NGHỀ (KINH TẾ THƯƠNG MẠI; KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI; TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ; KINH TẾ BẢO HIỂM; KINH TẾ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC; ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT SÁCH NGÀNH NGHỀ; KINH TẾ TIỀN TỆ VÀ QUẢN LÝ);

- THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (TIỀN TỆ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ; ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ; KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA);

- QUẢN LÝ CÔNG (QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH; BẢO HIỂM XÃ HỘI; KINH TẾ GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ); KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG (NGÂN HÀNG; KINH TẾ HỌC NGÀNH NGHỀ; KINH TẾ HỌC SỐ LƯỢNG; KINH TẾ HỌC KHU VỰC); KHOA HỌC QUẢN LÝ VÀ DỰ ÁN (QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC; LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ KHOA HỌC; QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN; QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ CHUỖI CUNG ỨNG; QUẢN LÝ SÁNG CHẾ VÀ SỞ HỮU TRI THỨC); QUẢN LÝ CÔNG THƯƠNG (KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ; KẾ TOÁN, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP; QUẢN LÝ DU LỊCH);

- TÀI VỤ VÀ QUẢN LÝ ĐỊNH GIÁ CÔNG TRÌNH; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH (QUẢN LÝ TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; PHƯƠNG PHÁP VÀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH LỚN VÀ PHỨC TẠP; QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG; QUẢN LÝ AN TOÀN XÂY DỰNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP; QUẢN LÝ RỦI RO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG); KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ (KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ; PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG; QUẢN LÝ TÀI CHÍNH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VỐN; QUẢN LÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HIỆN ĐẠI; QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH XÂY DỰNG; ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT SÁCH BẤT ĐỘNG SẢN); QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI;

HOC BONG TRUNG QUOC

- THIẾT KẾ HỌC; ĐẠI SỐ, THỐNG KÊ HỌC; CÔNG TRÌNH MÁY MÓC THIẾT BỊ; CÔNG TRÌNH QUANG HỌC; KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC DỤNG CỤ ĐO; KHOA HỌC KỸ THUẬT HẠT NHÂN; ĐIỆN KHÍ; LÝ LUẬN VÀ CÔNG TRÌNH ĐIỂU KHIỂN; TIN TỨC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT; XÂY DỰNG (THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ LÝ LUẬN; KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG; THIẾT KẾ THÀNH PHỐ, THIẾT KẾ NỘI THẤT); QUY HOẠCH THÀNH PHỐ - NÔNG THÔN; CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (KẾT CẤU CÔNG TRÌNH; CÔNG TRÌNH PHÒNG HỘ GIẢM TẢI THIÊN TAI; CÔNG TRÌNH CẦU VÀ HẦM; THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT; CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG; SINH THÁI HỌC; CÔNG TRÌNH CUNG CẤP NHIỆT, KHÍ ĐỐT, THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA; CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG; HÓA HỌC; KHOA HỌC THỰC PHẨM; SINH VẬT HỌC; Y HỌC SINH VẬT; DƯỢC HỌC; KHAI KHOÁNG; KHOA HỌC AN TOÀN VÀ CÔNG TRÌNH;

- THỂ THAO; KỊCH VÀ TRUYỀN HÌNH; THƯ VIỆN VÀ VĂN THƯ LƯU TRỮ; LUẬT HỌC (LUẬT HÌNH SỰ; LUẬT TỐ TỤNG, LUẬT KINH TẾ, LUẬT MÔI TRƯỜNG, LUẬT QUỐC TẾ, LUẬT BẢN QUYỀN…); PHẦN MỀM MÁY TÍNH

-  Y HỌC XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ Y TẾ, Y TẾ LAO ĐỘNG VÀ Y TẾ MÔI TRƯỜNG, Y TẾ TRẺ EM VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE PHỤ NỮ, BỆNH LÝ HỌC Y TẾ, KIỂM NGHIỆM VÀ KIỂM DỊCH Y TẾ, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ QUẢN LÝ, QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ THÔNG TIN Y TẾ, ĐIỀU DƯỠNG. 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CẤP HỌC BỔNG 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  DU HỌC TRUNG QUỐC:

ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TƯ VẤN 

 ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – NGÕ 132 MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI

HOTLINE:  0984.761.634 (MS.HƯƠNG ĐỖ) - 0964.280.101(MS QUYÊN BÙI)

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN WWW.KENHDUHOC.VN - HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

PAGE TƯ VẤN: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/HOCBONGDUHOCHUONGDO

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!