HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI ĐH SYDNEY

 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI ĐH SYDNEY  
  • DEADLINE: 31/7 VÀ 31/12 HÀNG NĂM
  • HỌC TẠI: ÚC; KHÓA GẦN NHẤT 2012
THÔNG TIN HỌC BỔNG: HỌC BỔNG TOÀN PHẦN DO ĐH SYDNEY KHUYẾN KHÍCH CÁC SINH VIÊN XIN VÀO   KHÓA HỌC THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC TẠI SYDNEY.

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -