HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐI BỈ _2012- 2014_ VLIR-UOS SCHOLARSHIP

 HỌC BỔNG TOÀN PHẦN ĐI BỈ _2012- 2014_  VLIR-UOS SCHOLARSHIP     HỌC BỔNG BAO GỒM TOÀN BỘ CHI PHÍ ĐI LẠI, HỌC PHÍ VÀ ĂN Ở, BẢO HIỂM TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP.  HỌC BỔNG GIÀNH CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH SAU ĐÂY:  
 • MASTER OF SCIENCE IN DEVELOPMENT EVALUATION AND MANAGEMENT (QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN)
 • MASTER OF SCIENCE IN GLOBALISATION AND DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN VÀ TOÀN CẦU HÓA)
 • MASTER OF SCIENCE IN GOVERNANCE AND DEVELOPMENT  (PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ)
 • MASTER OF SCIENCE IN HUMAN SETTLEMENTS (GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ CON NGƯỜI)
 KHÓA HỌC THẠC SỸ QUỐC TẾ TỪ  2012-2014 
 • MASTER OF SCIENCE IN AQUACULTURE  (THẠC SỸ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN)
 • MASTER OF SCIENCE IN BIOLOGY – SPECIALISATION HUMAN ECOLOGY  (CÔNG NGHỆ SINH HỌC )
 • MASTER OF SCIENCE IN STATISTICS - SPECIALISATION BIOSTATISTICS  (KHOA HỌC THỐNG KÊ)
 • MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL SANITATION (NƯỚC THẢI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG)
 • MASTER OF SCIENCE IN MARINE AND LACUSTRINE SCIENCE AND MANAGEMENT (OCEANS & LAKES) (QUẢN LÝ VÀ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG BIỂN)
 • MASTER OF SCIENCE IN MOLECULAR BIOLOGY (IPMB)
 • MASTER OF SCIENCE IN NEMATOLOGY
 • MASTER OF SCIENCE IN NUTRITION AND RURAL DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CHẤT DINH DƯỠNG)
 • MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL LAND RESOURCES  (QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT)
 • MASTER OF SCIENCE IN FOOD TECHNOLOGY (CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM)
 • MASTER OF SCIENCE IN WATER RESOURCES ENGINEERING (XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC)

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -