HỌC BỔNG VLIR-UOS CỦA BỈ

 HỌC BỔNG VLIR-UOS CỦA BỈ  
  •  THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG:  
VLIR-UOS LÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GIÀNH CHO CÁC SINH VIÊN MONG MUỐN HỌC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TẠI BỈ. CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KÉO DÀI 1 ĐẾN 2 NĂM, VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH TẬP TRUNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ MÀ CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN GẶP PHẢI. SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG SẼ HỌC TẠI MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG SAU ĐÂY: ĐẠI HỌC ANTWERPEN ĐẠI HỌC KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN ĐẠI HỌC GENT ĐẠI HỌC HASELT ĐẠI HỌC VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG BAO GỒM: THẠC SỸ  QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ, TOÀN CẦU HÓA VÀ PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN, TÁI ĐỊNH CƯ (2011-2012); CHƯƠNG TRÌNH 2012-2013 BAO GỒM: THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP, SINH HỌC; THỐNG KÊ SINH HỌC, NƯỚC SẠCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, QUẢN LÝ VÀ KHOA HỌC BIỂN, IPMB, PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DINH DƯỠNG, NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT, XỬ LÝ NƯỚC. ….
  • YÊU CẦU: DƯỚI 40 TUỔI, LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM; IELTS TỐI THIỂU 6.5 HOẶC TOELF PBT 550; TOELF IBT 79; CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC APPLY LÀ MỘT LỢI THẾ.
  • HẠN NỘP HỒ SƠ: 1/2/2012

THÔNG TIN   LIÊN HỆ KÊNH DU HỌC  :  

ĐỊA CHỈ: ĐỊA CHỈ: 101 B2 – TẬP THỂ ĐỒNG XA – MAI DỊCH – CẦU GIẤY – HÀ NỘI  

ĐT: ĐTDĐ:  MS.HƯƠNG ĐỖ 0984.761.634 - 0946.471.855

EMAIL: INFO@KENHDUHOC.VN  

WWW.KENHDUHOC.VNHTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KENHDUHOC.VN

KÊNH DU HỌC, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC CỦA BẠN VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG!

- HUONG DO -