HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC T.Ư ĐOÀN PHAN VĂN MÃI TRAO HỌC BỔNG TẠI CHƯƠNG TRÌNH.

THAM DỰ CÓ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẠM VŨ LUẬN; BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC T.Ư ĐOÀN PHAN VĂN MÃI. TRẢI QUA 57 NĂM PHÁT TRIỂN, HỌC VIỆN ĐÃ TỔ CHỨC 55 KHÓA ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI; 5 KHÓA TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÔNG TÁC XÃ HỘI; TẬP HUẤN NGẮN HẠN TRÊN GẦN 10.000 CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP.

TẠI BUỔI LỄ, T.Ư ĐOÀN ĐÃ TRAO 10 SUẤT HỌC BỔNG VỪ A DÍNH CHO CÁC EM HỌC SINH VÙNG CAO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP VÀ BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TRAO 5 SUẤT HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ.

THANH GIANG